( Aktuální )
Zveřejněno 2. 1. 2023
Barbora Bartošová (Georgie)
KÚJ – asistentka Kanceláře ústředí
barbora.bartosova@skaut.cz

Projekty

Junák - český skaut, z.s. realizuje za podpory Evropské unie - Evropských sktrukturálních a investičních fondů OP Výzkum, vývoj a vzdělání a za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy projekt "Podpora neformálního vzdělávání v Junáku - českém skautu".
Markéta Olišarová - Jóňa

Markéta Olišarová - Jóňa

zpravodajka pro ústředí

marketa.olisarova@skaut.cz

Jóňa je odpovědná za oblast hospodaření a získávání finančních prostředků na chod organizace, dále má na starost agendu nemovitostí, podávání projektových žádostí a řízení projektů. Je zodpovědná za chod ústředí jako celku. 

Podpora neformálního vzdělávání v Junáku - českém skautu

Josefa Kolmanová

Manažerka projektu

josefa.kolmanova@skaut.cz

Jožka má na starosti projekt Neformální vzdělávání v Junáku, financovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jde o velký projekt na podporu vzdělávání skautských vedoucích, například podporu družinového systému. Jožka komunikuje především s odbory a zajišťuje administraci projektu vůči MŠMT.

David Palan

David Palan

Administrátor projektu

david.palan@skaut.cz

David radí jednotkám ohledně pojištění, zajišťuje administraci projektů a pomáhá pobočným spolkům s přípravou, realizací a ukončení investičních projektů. Vede investiční projekty pod ústředím. Zároveň spolupracuje na projektu Podpora neformálního vzdělávání v Junáku - českém skautu jako administrátor.

Markéta Musilová - Blecha

Markéta Musilová - Blecha

koordinátorka programových projektů

marketa.musilova@skaut.cz

Blecha podporuje činnost týmů Svojsíkova závodu, Závodu vlčat a světlušek a tematických odborů (tj. Ekologického odboru, Skautingu pro všechny, Odboru duchovní výchovy a Skautů na Zemi). Dbá o propojení programové a vzdělávací agendy Junáka - českého skauta a o komunikaci výstupů programového oddělení. Zároveň je také koordinátorkou náplně projektu Podpora neformálního vzdělávání v Junáku - českém skautu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.