( Aktuální )
Zveřejněno 7. 2. 2024
Barbora Bartošová (Georgie)
KÚJ – asistentka Kanceláře ústředí
barbora.bartosova@skaut.cz

Projekty

Junák - český skaut, z.s. realizuje za podpory Evropské unie - Evropských sktrukturálních a investičních fondů OP Výzkum, vývoj a vzdělání a za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy projekt "Podpora neformálního vzdělávání v Junáku - českém skautu".

Podpora neformálního vzdělávání v Junáku - českém skautu

Josefa Kolmanová

Manažerka projektu

josefa.kolmanova@skaut.cz

Jožka má na starosti projekt Neformální vzdělávání v Junáku, financovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jde o velký projekt na podporu vzdělávání skautských vedoucích, například podporu družinového systému. Jožka komunikuje především s odbory a zajišťuje administraci projektu vůči MŠMT.

Markéta Musilová - Blecha

Markéta Musilová - Blecha

koordinátorka programových projektů

marketa.musilova@skaut.cz

Blecha podporuje činnost týmů Svojsíkova závodu, Závodu vlčat a světlušek a tematických odborů (tj. Ekologického odboru, Skautingu pro všechny, Odboru duchovní výchovy a Skautů na Zemi). Dbá o propojení programové a vzdělávací agendy Junáka - českého skauta a o komunikaci výstupů programového oddělení. Zároveň je také koordinátorkou náplně projektu Podpora neformálního vzdělávání v Junáku - českém skautu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.