( Aktuální )
Zveřejněno 16. 9. 2022
Petra Meslová (Péťa)
KÚJ – koordinátorka vybraných online projektů
petra.meslova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Členky a členové Infoodboru

Složení našeho týmu věnujícího se skautským IT projektům. Pokud se chceš přidat, neváhej nás kontaktovat.

Lukáš Staník - Cacao

vedoucí odboru

io@skaut.cz

Koordinuje činnost odboru a zapojení členek a členů do různých projektů. Vedení odboru převzal v září 2022.

Ondřej Peřina - Jerry

Ondřej Peřina - Jerry

Zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

Celkově zodpovídá za oblast IT v Junáku - českém skautu.

David Tureček - Dave

David Tureček - Dave

Manažer skautISu

Má na starosti provoz a rozvoj skautISu. Věnuje se i zapojení dobrovolníků do vzniku a testování některých nových funkcí skautISu.

František Hána - Sinuhet

František Hána - Sinuhet

Je autorem h.skauting.cz - online hospodaření pro oddíly a střediska, o které se stará a rozvíjí ho. Kromě toho se zabývá rozvojem skautského Lebeda hosting. 

Petra Meslová - Péťa

Petra Meslová - Péťa

Koordinátorka vybraných online projektů

Má na starost koordinaci a rozvoj některých skautských webů a online projektů (web závodů, rezervační systém SRS pro akce apod.), koordinuje provoz a rozvoj skautského Lebeda hostingu.

Marie Konečná - Maňule

Marie Konečná - Maňule

Podporuje používání online hospodářských nástrojů v jednotkách. Věnuje se h.skauting.cz, účenictví ESO, ekonomickým agendám ve skautISu a DMS (document management system) v Kanceláři ústředí.

Marek Dědič - Mlha

Je autorem WordPress pluginu pro vkládání foto a video galerií z Google disku nejen na skautské weby a věnuje se i podpoře dalších online projektů.

Jan Staněk - Honza

Autor a hlavní správce SRS - skautské rezervačního systému pro republikové i velké regionální akce.

Martin Němec - Ben

Především podporuje pořadatelské týmy akcí při používání SRS - skautského rezervačního systému.

Jindřiška Volterová

Jindřiška Volterová

Koordinátorka podpory skautISu

Věnuje se testování nových funkcí, tvorbě nápovědy a podpoře uživatelů skautISu napříč organizací.

Vojtěch Staněk - Kaktus

Vít Rusňák - Virus

Jan Mesl - Mýval

Jan Mesl - Mýval

Bývalý vedoucí infoodboru a také bývalý dlouholetý správce skautISu. Nadále podporuje činnost obdobu jako jeho člen.

Dominik Bláha - Nik

Pavel Konečný - Flek

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.