( Aktuální )
Zveřejněno 19. 12. 2023
Vojtěch Olbrecht (Fišer)
VRJ – zahraniční zpravodaj
vojtech.olbrecht@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Vojtěch Olbrecht (Fišer)

ESF & FOSE

Pokud potřebuješ radu ohledně zpracování projektového záměru nebo celé žádosti, obrať se na skautskou koordinátorkou fundraisingu, Barborou Zálohovou barbora.zalohova@skaut.cz.

Donor: Evropská skautská nadace a Přátelé skautingu v Evropě (European Scout Foundation & Friends of Scouting in Europe).

Shrnutí: Zaměřeno na financování místních malých skautských projektů na národní i mezinárodní úrovni (např. Skauting v Říčanech získal v r. 2020 podporu pro dostavbu nové klubovny). Také na vzdělávací aktivity pro mladé lidi, které mají cílit na celý region (minimálně kraj, lépe celá ČR. Např. v roce 2016 získalo dotaci Středisko Naděje z Prahy 4 - příspěvek na financování “Pohádkového lesa”). Není stanovena maximální výše čerpání, ale menší projekty mají větší šanci. Dotace je zaměřena na výstupy projektu, tedy jakou cílovou skupinu zasáhnou, kolik osob se účastní, zapojení široké veřejnosti, podpora vedení mladých lidí (jak se podílí na organizaci a zajištění projektu a rozvoj dovedností při organizaci a řízení projektu).

Cíl: Poskytnout finanční podporu pro rozvoj skautingu v Evropě.

Kdo může žádat: Štřediska a žadatelé na úrovni organizace se souhlasem Zahraničního zpravodaje/​zpravodajky na international@skaut.cz .

Na co lze žádat: Příspěvek na vzdělávací projekty, nákup materiálu, organizování akcí se širším dopadem na občanskou společnost, projekty v nichž se prokáže účast mladých lidí na přípravě a realizaci akce. Přednost se dává projektům, které podporují vzdělávání.

Postup: Je potřeba řídit se návodem na webu ESF & FOSE, vše podle něj připravit a poté se souhlasem Zahraničního zpravodaje a přístupovými údaji nahrát žádost do systému .

Rozpočet: Není stanoven limit, ale menší projekty mají větší pravděpodobnost na úspěch.

Termíny: Nejsou stanoveny pevné lhůty pro podání žádosti.

Více informací: europeanscoutfoundation.com

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.