( Aktuální )
Zveřejněno 7. 6. 2023
Markéta Byrtusová
KÚJ – koordinátorka mezinárodní spolupráce
international@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Vojtěch Olbrecht (Fišer)

Visegrad Fund

Účelem fondu je podporovat rozvoj užší spolupráce mezi občany a institucemi v regionu V4, s EU regionem a dalšími zeměmi. Pokud potřebuješ radu ohledně zpracování projektového záměru nebo celé žádosti, obrať se na skautskou koordinátorkou fundraisingu, Barborou Zálohovou barbora.zalohova@skaut.cz.


Donor: Příspěvky ve stejné výši od vlád zakládajících zemí Visegrad Fund - V4 (Maďarsko, Polsko, Česká republika, Slovensko) + příspěvky od jiných vlád (Kanada, Německo, Nizozemsko, Jižní Korea, Švédsko, Švýcarsko, USA).

Cíl: Usnadnit a podporovat rozvoj užší spolupráce mezi občany a institucemi v regionu zakládajících zemí V4, jakož i mezi V4 a dalšími zeměmi, a to zejména se zeměmi západního Balkánu a Východními partnerskými zeměmi. Podporovanými aktivitami jsou zejména originální projekty v oblasti kultury, vědy a výzkumu, výměny mládeže, přeshraniční spolupráce a propagace cestovního ruchu, stejně jako další prioritní oblasti definované v rámci výzev fondu.

Kdo může žádat: Žadatelem může být jakákoliv právnická nebo fyzická osoba z kterékoliv země světa. Preferovány jsou žádosti nestátních neziskových organizací (tedy i Junáka - českého skauta), obcí a místních samospráv, státních škol a univerzit, výzkumných a vědeckých organizací a veřejných institucí. Každá žádost musí zahrnovat alespoň 3 partnery ze zemí V4 (Slovensko, Česká republika, Polsko, Maďarsko).

Na co lze žádat: Existuje 6 kategorií, do nichž jsou rozděleny výzvy pro Malé a Standardní granty (Strategické granty jsou vyhlašovány jednou za rok na základě aktuálních priorit):
- kulturní spolupráce (filmové a divadelní festivaly, výstavy, publikace);
- vzdělávání (semináře, vzdělávací semináře);
- vědecká výměna a výzkum (akademické semináře, konference);
- výměny mládeže (letní tábory, školní výměny);
- přeshraniční spolupráce (místně specifické projekty na místní nebo regionální úrovni). Žadatelé a projektoví partneři nemohou být vzdálení od místa realizace - společné hranice - dále než 80 km (projekty mohou zahrnovat 2 nebo 3 země podle textu výzvy);
- propagace cestovního ruchu (turistické portály či brožury, propagace konkrétních lokalit).

Postup: Přihlásit se lze přes stránky Visegrad Fund. Žadatelé se musí zaregistrovat zadáním e-mailové adresy, získají unikátní kód a pak mohou otevřít a vyplnit novou žádost.

Rozpočet: Roční rozpočet fondu je 8 milionů Eur.

Termíny: dle aktuálních informací na webu fondu.

Více informací: http://visegradfund.org/​home/

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.