( Aktuální )
Zveřejněno 23. 6. 2024
Markéta Byrtusová
KÚJ – koordinátorka mezinárodní spolupráce
international@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Vojtěch Olbrecht (Fišer)

Visegrad Fund

Účelem fondu je podporovat rozvoj užší spolupráce mezi občany a institucemi v regionu V4, s EU regionem a dalšími zeměmi. Pokud potřebuješ radu ohledně zpracování projektového záměru nebo celé žádosti, obrať se na skautskou koordinátorkou fundraisingu, Barborou Zálohovou barbora.zalohova@skaut.cz.


Donor: Příspěvky ve stejné výši od vlád zakládajících zemí Visegrad Fund - V4 (Maďarsko, Polsko, Česká republika, Slovensko) + příspěvky od jiných vlád (Kanada, Německo, Nizozemsko, Jižní Korea, Švédsko, Švýcarsko, USA).

Cíl: Usnadnit a podporovat rozvoj užší spolupráce mezi občany a institucemi v regionu zakládajících zemí V4, jakož i mezi V4 a dalšími zeměmi, a to zejména se zeměmi západního Balkánu a Východními partnerskými zeměmi. Podporovanými aktivitami jsou zejména originální projekty v oblasti kultury, vědy a výzkumu, výměny mládeže, přeshraniční spolupráce a propagace cestovního ruchu, stejně jako další prioritní oblasti definované v rámci výzev fondu.

Kdo může žádat: Žadatelem může být jakákoliv právnická nebo fyzická osoba z kterékoliv země světa. Preferovány jsou žádosti nestátních neziskových organizací (tedy i Junáka - českého skauta), obcí a místních samospráv, státních škol a univerzit, výzkumných a vědeckých organizací a veřejných institucí. Každá žádost musí zahrnovat alespoň 3 partnery ze zemí V4 (Slovensko, Česká republika, Polsko, Maďarsko).

Na co lze žádat: Existuje 6 kategorií, do nichž jsou rozděleny výzvy pro Malé a Standardní granty (Strategické granty jsou vyhlašovány jednou za rok na základě aktuálních priorit):
- kulturní spolupráce (filmové a divadelní festivaly, výstavy, publikace);
- vzdělávání (semináře, vzdělávací semináře);
- vědecká výměna a výzkum (akademické semináře, konference);
- výměny mládeže (letní tábory, školní výměny);
- přeshraniční spolupráce (místně specifické projekty na místní nebo regionální úrovni). Žadatelé a projektoví partneři nemohou být vzdálení od místa realizace - společné hranice - dále než 80 km (projekty mohou zahrnovat 2 nebo 3 země podle textu výzvy);
- propagace cestovního ruchu (turistické portály či brožury, propagace konkrétních lokalit).

Postup: Přihlásit se lze přes stránky Visegrad Fund. Žadatelé se musí zaregistrovat zadáním e-mailové adresy, získají unikátní kód a pak mohou otevřít a vyplnit novou žádost.

Rozpočet: Roční rozpočet fondu je 8 milionů Eur.

Termíny: dle aktuálních informací na webu fondu.

Více informací: http://visegradfund.org/​home/

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.