( Aktuální )
Zveřejněno 19. 3. 2024
Petra Daněčková (Peťule)
TDC – redaktorka interní komunikace a správce Křižovatky
petra.daneckova@skaut.cz

Kalendář celostátních skautských akcí 2023/2024

Průběžně aktualizovaný kalendář, který obsahuje očekávaná data konání akcí. Pro změnu v kalendáři pište na adresu skautinfo@skaut.cz.

Interaktivní verze, která vám umožní uložit si události do Google kalendáře.  Naleznete zde i kalendář ve formě PDF.

Celostátní kolo Svojsíkova závodu (8.-10. 9. 2023)

Závod podporuje činnost skautských družin. Nejde jen o ověření praktických dovedností a znalostí, ale zejména o příležitost podpořit týmového ducha a spolupráci družiny, motivovat holky a kluky pro skauting. Dospělí mohou vyrazit jako vedoucí oddílů nebo posílit mezinárodní servis tým (IST).
zavody.skaut.cz 

Setkání výchovných zpravodajů (15.-17. 9. 2023)

Celostátní setkání výchovných zpravodajů a všech, kteří se otázkami výchovy v jednotkách aktivně zabývají
sevyz.skaut.cz

KORBO (20.-24. 9. 2023)

KORBO je roverská akce založená na svobodě a zodpovědnosti. Nabízí roverům připravené místo, spoustu dalších roverů a prostor se realizovat. Nic víc, nic míň.
korbo.skauting.cz

Mosty přes Jarugu (22.-24. 9. 2023)

Terénní hra pro skautské oddíly, která duchovně navazuje na tradiční akci “Válka o Cintru” na motivy Ságy o Zaklínači.
mostypresjarugu.cz

Napříč Prahou – přes tři jezy (28. 9. 2023)

Skautský vodácký závod otevřený veřejnosti s historií sahající až do roku 1939. 
3jezy.skauting.cz

Poradní skála 2023 (6.-8. 10. 2023)

Tradiční setkání vedoucích světlušek, vlčat a benjamínků plné přednášek k vedení a plánování, programu, workshopů a aktuálních témat.
poradniskala.cz

JOTA/​JOTI (20.-22. 10. 2023)

Celosvětové skautské setkání online a po rádiových vlnách.
jotajoti.info

Roverská porada (3.-5. 11. 2023)

Roverská porada je víkendové setkání roverů, roverských vedoucích a všech, kteří se roverům věnují. Akce má za cíl předávat zkušenosti a know-how k roverské činnosti.
roverskaporada2023.skauting.cz

Ústřední lesní škola (3.-5. 11. 2023)

Celostátní setkání skautských vzdělavatelů a všech, kdo se o skautské vzdělávání zajímají.
uls.skauting.cz

Podzimní sraz vodních skautů (10.-12. 11. 2023)

Sraz vodních skautů (Ústřední sraz kapitánů) je víkend nabitý vzdělávacími, inspirativními a zážitkovými (nejen) vodáckými programy a také příležitost pro setkání a výměnu zkušeností napříč republikou.
srazyvs.skauting.cz

Mikulášský víkend (1.-3. 12. 2023)

Každoroční roverské setkání v Praze podněcující zájem o svět a umožňující setkání přátel z celé republiky.
miquik.cz

Betlémské světlo (16.-17. 12. 2023)

Betlémské světlo skautky a skauti rozvezou po Česku již po pětatřicáté.
betlemskesvetlo.cz

Společný seminář k OČK (27.-28. 1. 2024)

Seminář pro zájemce o získání Odborné činovnické kvalifikace. 
ock.skaut.cz

Setkání k nemovitostem (10.-11. 2. 2024)

Setkání stavitelů, správců, hospodářů a dalších činovníků se zájmem péči o skautské základny, klubovny, tábořiště, stavby, opravy rekonstrukce.
skaut.cz/​setkanistavitelu

Den zamyšlení (22. 2. 2024)

Každoroční celosvětová oslava dne narození zakladatelů chlapeckého a dívčího skautingu. Bude nabídnut balíček aktivit.
krizovatka.skaut.cz/​oddil/​mezinarodni/​mezinarodni-skauting-doma/​3283-den-zamysleni

Celostátní seminář Trignis (1.-3. 3. 2024)

Seminář pro účastníky 16+ zaměřený na duchovní, skautský, společenský i kulturní rozvoj (5. ročník).
trignis.skauting.cz

Tváří v tvář klimatické změně (8.-10. 3. 2024)

Pojďme společně hledat cesty, jak by skauti mohou čelit důsledkům klimatické změny. Na víkendový seminář ekologického odboru pozveme přední odborníky, na jejich přednášky navážeme workshopy.

krizovatka.skaut.cz

Valný sněm (15.-17. 3. 2024)

XVII. valný sněm Junáka - českého skauta proběhne za účastí delegátek a delegátů z celé organizaci v Olomouci. Jako nejvyšší orgán bude jednat o rozvoji organizace a také bude volit nové členy ústředních orgánů.
valnysnem.skaut.cz

Ivančena (20. 4. 2024)

75. výročí založení mohyly. Každoroční výstup ke kamenné mohyle Ivančena v Beskydech na počest pěti skautů popravených nacisty.
ivancena.cz

Skautský den (24. 4. 2024)

Skautský den slavíme každoročně na svátek skautského patrona sv. Jiří.

Intercamp (17.-20. 5. 2024)

Mezinárodní skautské setkání, které se koná každý rok v jiné evropské zemi. V roce 2024 je pořadatelem akce Polsko, místem konání Swieradów Zdrój. Jedná se o místo velmi blízko našich hranic, nedaleko Nového Města pod Smrkem. 
intercamp.info

Obrok (29. 5. – 2. 6. 2024)

Obrok je celostátní akce pro rovery a rangers, která se pravidelně koná každé 2 roky. Roveři a rangers si na Obroku zažijí roverský program postavený na aktuálních metodických materiálech.
obrok24.cz

Národní oldskautské jamboree (7.-9. 6. 2024)

Celostátní setkání dospělých skautů, pořádá Kmen dospělých.
kmendospelych.skauting.cz

Roverway 2024 Norsko (22. 7. 2024 – 2. 8. 2024)

Roverway je evropské setkání roverů a rangers ve věku 16-22 let, pořádané pravidelně evropskými regiony WOSM a WAGGGS. Registrace na akci pro účastníky i IST začne v září 2023. 
roverway.skaut.cz

Středoevropské jamboree 2024 (2.-9. 8. 2024)

Oficiálně Central European Jamboree neboli CEJ je setkání skautů a skautek z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, které se koná každé druhé léto. V pořadatelství se pravidelně střídáme.  Účastnit se mohou skauti a skautky ve věku 14 až 17 let, spodní hranice je někdy posunuta i níže.
jamboree.skauting.cz

Světová skautská konference (17.-23. 8. 2024)

Je řídícím orgánem WOSM. Členské organizace na konferenci řeší důležité aspekty a budoucnost skautského hnutí. Světová skautská konference se koná každé tři roky. Každá národní skautská organizace může na konferenci vyslat nejvýše šest delegátů a několik pozorovatelů. Pro delegáty neexistuje žádné věkové omezení.
scoutconference.org

Eurosea (18.-22. 9. 2024)

Ve Znojmě proběhne mezinárodní seminář vodních skautů Eurosea. Cílem semináře je sdílení dobré praxe ve vodním skautingu a navazování spolupráce. Na programu budou také ukázky českého vodního skautingu jako například plachtění na P550 či splouvání Dyje. Zájemci mohou psát na vojta.ridky@skaut.cz . Podmínkou je angličtina na komunikační úrovni. Kapacita akce je omezená, vedoucí a RaR se mohou do akce zapojit jako členové servis týmu s účastí na doprovodném programu.
vodni.skauting.cz

Skautský muzikál (22.-24. 11. 2024)

Akce pro příznivce divadelní tvorby, hudby, zpěvu a tance. Účastníci mají za úkol nacvičit divadlo s muzikálovými prvky a předvést jej ostatním. Letošní ročník se uskuteční v Chlumci nad Cidlinou.
skautskymuzikal.cz

HelpDesk (4.-6. 4. 2025)

Celostátní vzdělávací akce pro celé střediskové rady, zaměřené na vzájemnou týmovou spolupráci, personalistiku a další činnosti střediska.
helpdesk.skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.