( Aktuální )
Zveřejněno 5. 2. 2024
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Jak kandidovat do ústředních orgánů? (VSJ 2024)

Pokud uvažuješ o kandidatuře do některého z ústředních orgánů, připravili jsme pro tebe informace, které je potřeba vědět a brát v potaz při rozhodování. Zároveň tě provedeme celým procesem od rozhodnutí po vyplnění a odevzdání kandidátní listiny ve skautISu.

Řádné a pilné návrhy

  • Řádné návrhy na kandidáty a kandidátky do voleb na Valném sněmu 2024 je třeba podat do 30. ledna 2024 (tedy nejpozději 45 dní před jeho zahájením). 
  • Pilné návrhy, které před samotnými volbami schvaluje přímo Valný sněm, je možné podávat i později (přesný termín bude během konání víkendového VSJ a jeho přesný čas bude vyhlášen na začátku Sněmu), mohou je schvalovat i rady VOJ.  

Podmínky a podání kandidatury 

Na začátek je nutné splnit kvalifikační podmínky pro kandidaturu do jednotlivých ústředních orgánů, které podrobně popisuje Řád Valného sněmu v článcích (48) až (52). 

  • Řádnou kandidaturu poté musí podpořit okresní či krajský sněm nebo některý  z ústředních orgánů.
  • Pilnou kandidaturu musí podpořit rada VOJ nebo některý z ústředních orgánů.

V praxi to znamená, že příslušný sněm, VOJ či ústřední orgán kandidaturu projedná, schválí a přijme usnesení, jímž kandidáta či kandidátku navrhne do konkrétní funkce.  

Poté je třeba vyplnit  kandidátní listinu ve skautISu:

  • zde  je třeba přes tlačítko “Akce” v levém menu vyhledat Valný sněm ("Akce" >> "Sněmy" >> zadat číslo Ústředí "1" a pomocí "dalekohledu" si dohledat Ústředí a následně i Valný sněm 2024; 
  • poté rozkliknout záložku "Volené funkce" a vybrat tu, na kterou chceš kandidovat; 
  • následně je třeba do formuláře vyplnit požadované náležitosti návrhu na kandidáty, jejichž přehled je uveden v kapitole 7 - Směrnice k XVII. valnému sněmu a sněmům organizačních jednotek v roce 2023/​24, vepsat odpovědi na otázky ke kandidatuře (doporučujeme připravit texty odpovědí mimo formulář a do něj je už pouze vložit) a vyplněný formulář uložit.

Každou z podaných kandidátních listin projde Kandidátní komise, zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky kandidatury, popř. vyzve kandidáta k doplnění či úpravě. 

Shledá-li kandidátní komise nějaké nedostatky, vyzve kandidáta/​ku k její nápravě.Pokud je vše v pořádku, kandidátní listinu ve skautISu potvrdí a ta je pak viditelná pro všechny delegáty Valného sněmu. Ti se tak mohou dostatečně předem s kandidáty seznámit a zvážit, které z nich na Valném sněmu podpoří.

V případě nejasností či dotazů se neváhej kontaktovat Kandidátní komisi na e-mailu kk-vsj-2024@skaut.cz .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.