( Aktuální )
Zveřejněno 1. 12. 2023
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jana Hrnčířová
KÚJ – asistentka kanceláře
jana.hrncirova@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Valný sněm 2024

XVII. valný sněm Junáka - českého skauta proběhne o víkendu 15. až 17. března 2024 v Olomouci.

Základní informace o svolání Valného sněmu 2024 a k pořádání sněmů organizačních jednotek lze nalézt v článku ve Zpravodajství . Vše podstatné pro samotný VSJ 2024, účast na něm, k volbám do ústředních orgánů i přehled všech materiálů pro delegáty, najdete níže na této stránce.

Informace k Valnému sněmu 2024

Výkonná rada svolává řádný Valný sněm na víkend 15. až 17. března 2024 do Olomouce (areál Výstaviště Flora Olomouc).

Účastníky VSJ 2024 jsou delegátky a delegáti zvolení na sněmech organizačních jednotek dle kvóty (jeden delegát za každých 150 členů dle registrace 2023), příp. zvolení náhradníci. Navíc jsou delegáty VSJ 2024 také aktuální členky a členové ústředních orgánů - zvolení v elektronických volbách v roce 2020 (Náčelnictvo, ÚRKJ a RSRJ) i členové Náčelnictva zastupující skautské kraje v době jeho konání - a stejně tak členky a členové Výkonné rady.

Delegátky a delegáti Valného sněmu před konáním VSJ obdrží postupně několik e-mailů, které budou informovat o důležitých věcech pro účast. Abyste informace mohli automaticky obdržet, je nutné, abyste byli jako zvolení delegáti zadáni ve výsledcích voleb příslušného sněmu OJ a tento sněm byl ve skautISu řádně uzavřen.. 

Zhruba na přelomu ledna a února 2024 bude třeba ve skautISu zadat tzv. preference (požadované ubytování, jídlo, kdy dorazíte apod.). Přibližně měsíc před sněmem všechny delegátky a delegáti obdrží kompletní balíček se všemi materiály a také organizačními informacemi k účasti na VSJ.

V období sněmů organizačních jednotek (přibližně od června 2023 do ledna 2024) probíhajících před VSJ 2024 se tradičně probíhá předsněmová diskuze. S ohledem na přípravu budoucí Strategie 2030 a snahu získat co nejvíce podnětů, se Náčelnictvo a Výkonná rada rozhodly, že předsněmová diskuze proběhne ve formátu strategických besed k 11 tématům, která  vyplynula z předchozích fází přípravy strategie.  

Cílem této fáze je umožnit členkám a členům organizace, aby se vyjádřili  k jejímu  budoucímu směřování, a prioritizace přeložených témat. Výstupy z diskuzí pak byla jedním z podkladů pro účastníky Strategického víkendu, který proběhl v říjnu 2023 na Kaprálově mlýně. Členky a členové Náčelnictva, Výkonné rady, vytipovaní skautští odborníci, ale také dospívající skauti a skautky, zde společně z 11 diskuzních navrhli 7 témat připravované Strategie 2030. Ta projedná na svém prosincovém jednání Náčelnictvo a poté bude návrh Strategie 2030 předložen k diskuzi na krajských sněmech a následně k projednání Valným sněmem. 

Volby do ústředních orgánů

Pokud uvažuješ o kandidatuře do některého z ústředních orgánů, připravili jsme pro tebe informace, které je potřeba vědět a brát v potaz při rozhodování, a provedeme tě celým procesem od rozhodnutí po vyplnění a odevzdání kandidátní listiny ve skautISu.

  • Řádné návrhy na kandidáty a kandidátky do voleb na Valném sněmu 2024 je třeba podat do 30. ledna 2024 (nejpozději 45 dní před jeho zahájením). 
  • Pilné návrhy, které před samotnými volbami schvaluje přímo Valný sněm, je možné podávat i později (přesný termín bude během konání víkendového VSJ a jeho přesný čas bude vyhlášen na začátku Sněmu), mohou je schvalovat i rady VOJ.
⏩Podrobný návod: Jak kandidovat do ústředních orgánů?

Zde budeme postupně doplňovat přehled kandidátek a kandidátů do ústředních orgánů Junáka - českého skauta - Náčelnictva, Ústřední revizní komise a Rozhodčí a smírčí rady, včetně odkazů na kandidátní listiny ve skautISu. 

Materiály pro delegáty

Zde budou postupně přibývat materiály pro delegáty a delegátky Valného sněmu. Kompletní materiály budou rozeslány kolem 20. února 2024.

Předpisy k Valnému sněmu a sněmům jednotek

Konání i jednání Valného sněmu a také související volby ústředních orgánů se konají dle pravidel daných Řádem Valného sněmu. Informace a pravidla ke konání VSJ 2024 a také sněmů organizačních jednotek, které mu v roce 2023 a 2024 předcházejí, jsou uvedeny v příslušné směrnici ke sněmům . Obecná pravidla k pořádání sněmů jednotek v Organizačním řádu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.