Směrnice k XVII. valnému sněmu a sněmům organizačních jednotek v roce 2023/24

S ohledem na XVII. valný sněm (dále VSJ) směrnice upravuje náležitosti příprav organizačních jednotek (dále OJ) a jejich sněmů, stejně tak stanovuje způsob předávání informací o delegátech, návrzích na kandidáty a návrzích usnesení VSJ, včetně souvisejících termínů. Směrnice dále upravuje náležitosti návrhů na kandidáty a kandidátních listin používaných při volbách do orgánů OJ a do ústředních orgánů. V příloze směrnice je uveden počet delegátů VSJ 2024, které volí jednotlivé organizační jednotky na svých sněmech (dle údajů registrace 2023).

Valný sněm 2024

XVII. valný sněm proběhne 15. až 17. března 2024 v Olomouci.

Kvóta pro určení počtu delegátů je stanovena tak, že jeden delegát Valného sněmu zastupující OJ bude reprezentovat každých dovršených 150 řádně registrovaných členů OJ dle stavu registrace 2023. Počty delegátů pro VSJ, které budou volit sněmy jednotlivých OJ, jsou uvedeny v příloze této směrnice.

Směrnice

  • poskytuje základní informace ke konání Valného sněmu 2024 a způsobu určení delegátů VSJ,
  • ukládá povinnost OJ svolat své sněmy a určuje termíny pro konání sněmů středisek (přístavů), okresů a krajů i podrobnosti k delegátům sněmů,
  • popisuje náležitosti a způsob podávání návrhů na kandidáty do ústředních orgánů pro volby na VSJ 2024,
  • informuje o evidenci delegátů VSJ zvolených za organizační jednotky a evidenci návrhů usnesení sněmů OJ i výsledků sněmů OJ,
  • v příloze uvádí kompletní přehled všech organizačních jednotek s počtem delegátů VSJ, které mají na svých sněmemech zvolit a
  • doplňuje některé další důležité informace pro sněmy organizačních jednotek i Valnému sněmu.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.