Směrnice k XVI. valnému sněmu a sněmům

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Aktualizováno pro posunutý Valný sněm na 18. až 20. září 2020 (dochází pouze k posunu termínu). Směrnice upravuje náležitosti příprav organizačních jednotek a jejich sněmů, stejně tak stanovuje způsob předávání informací o delegátech, návrzích na kandidáty a návrzích usnesení Valného sněmu, včetně souvisejících termínů. Směrnice dále upravuje náležitosti návrhů na kandidáty a kandidátních listin používaných při volbách do orgánů OJ a do ústředních orgánů.

V příloze směrnice je uveden počet delegátů VSJ 2020, které volí jednotlivé organizační jednotky na svém sněmu (dle údajů registrace 2019).

S ohledem na epidemiologickou situaci a vyhlášený nouzový stav v Česku došlo k přesunu konání Valného sněmu na 18. až 20. září 2020 a s tím i k aktualizaci všech procesních termínů ve směrnici:

  • přesunutý VSJ se bude konat v termínu 18. až 20. září 2020 (čl. 4) (dochází pouze k posunu termínu konání, i nadále jde stále o stejný řádný Valný sněm, místo konání, zvolení delegáti a vše ostatní zůstává v platnosti)
  • je-li to s ohledem na mimořádnou situaci a posunutý termín VSJ třeba, mohou si OJ na mimořádných sněmech zvolit nové delegáty VSJ 2020 (čl. 11)
  • termín pro podávání řádných kandidátek na volené funkce a na návrhy dalších usnesení je nově do 4. srpna 2020, tedy řádných 45 dní před konáním VSJ (čl. 19 a 49)
  • delegáti musí zadat své preference (ubytování, stravování, ...) nejpozději do 30. srpna 2020 (čl. 46)
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.