Směrnice k mimořádnému Valnému sněmu a sněmům OJ v roce 2022

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
S ohledem na mimořádný XVI. valný sněm (dále mVSJ) směrnice upravuje náležitosti příprav organizačních jednotek (dále OJ) a jejich sněmů, stejně tak stanovuje způsob předávání informací o delegátech včetně souvisejících termínů.

Mimořádný XVI. valný sněm proběhne v sobotu 18. června 2022 v Rudolfinu v Praze (v souladu s Přechodným dodatkem č. 1 Stanov nebudou na mVSJ probíhat volby ústředních orgánů, neboť již proběhly elektronicky na podzim 2020; mimořádný Valný sněm bude projednávat návrhy usnesení původně předložené na zrušený řádný Valný sněm 2020).

Delegáty mVSJ 2022 za OJ zůstávají automaticky původní delegáti (i se stejnými náhradníky), kteří byli zvoleni sněmem OJ k zastupování dané jednotky na zrušeném řádném Valném sněmu 2020. V případě nutnosti může sněm OJ zvolit delegáty nové ve stejném počtu.

S ohledem na letošní konání mVSJ a předpokladu uspořádání dalšího řádného Valného sněmu až v roce 2024, je dle čl. 325 Organizačního řádu všem OJ, které by svůj řádný sněm měly běžně svolat v roce 2022 či 2023, mimořádně umožněno jeho odložení a svolání až v pozdějším termínu, a to ve lhůtě do 50 měsíců od posledního uskutečněného řádného sněmu organizační jednotky.

Všechny informace a postupně doplňované materiály k mimořádnému Valnému sněmu 2022 a také doporučené možnosti odložit konání řádných sněmů OJ až na rok 2023/​24 najdete v příslušné sekci na Křižovatce, na kterou vede i adresa valnysnem.skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.