( Aktuální )
Zveřejněno 1. 6. 2021
Barbora Bartošová - Georgie
KÚJ - asistentka Kanceláře ústředí
barbora.bartosova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Valný sněm 2020

S odpovědností vůči zdraví delegátek a delegátů a jejich blízkých a s přihlédnutím k významné celospolečenské odpovědnosti Junáka - českého skauta rozhodl starosta, v návaznosti na doporučení Náčelnictva, o zrušení Valného sněmu 2020 a o zahájení postupu v souladu s Přechodným dodatkem č. 1 Stanov, schváleným v červnu 2020.

Rozhodnutí o zrušení řádného Valného sněmu 2020 přijal starosta Junáka - českého skauta dne 10. srpna 2020, a to s doporučením Náčelnictva na jeho řádném jednání 9. srpna 2020. Celý proces probíhal za asistence a dohledu Rozhodčí a smírčí rady. V této zcela mimořádné situaci bylo postupováno v souladu s vnitřním právem Junáka - českého skauta, mimo jiné s Přechodným dodatkem č. 1 Stanov, schváleným delegátkami a delegáty Valného sněmu v historicky prvním elektronickém hlasování v červnu 2020 a s Mimořádným volebním řádem pro volby ústředních orgánů v roce 2020  schválený Náčelnictvem 9. srpna 2020. Na přelomu září a října tak proběhly distanční volby do ústředních orgánů , na které, jakmile to epidemická situace umožní, naváže mimořádný Valný sněm.

Delegátky a delegáti Valného sněmu jsou nadále delegátkami a delegáty, i když byl Valný sněm zrušen. Své volební právo naplnili v distanční volbě ústředních orgánů a následně ho naplní na mimořádném Valném sněmu.

Jaké důvody vedly ke zrušení Valného sněmu?

Rostl počet nakažených. Stát snížil velikost hromadných vnitřních akcí z 1000 na 500. S postupnými návraty z dovolených, zahájením školního roku i nástupem podzimu se důvodně očekávalo další zhoršování situace.

Řádný Valný sněm je třídenní akce v konferenčních prostorách, pro téměř 600 dospělých účastníků různého věku ze všech okresů Česka. Akce typu konference obsahují kombinaci aspektů s vysokým rizikem přenosu. Mezi ty patří mj. pobyt mnoha osob na jednom místě, pobyt v uzavřené budově, fyzická blízkost na dlouhé hodiny, přítomnosti lidí z ohrožených skupin a přítomnost lidí z mnoha lokalit.

Na jedné straně stála činovnická zodpovědnost vykonat svůj zastupitelský mandát, na druhé pak riziko nákazy a jejího přenosu mezi své blízké doma či kolegyně a kolegy v práci.

Nebylo zřejmé, jaké regiony budou v plánovaném termínu sněmu patřit k ohniskům nákazy, předpokládalo se ale, že takové regiony budou. Omezovat účast delegátek a delegátů z těchto regionů by bylo zdravotně rozumné, zároveň ale nedemokratické. Distanční volby v takové situaci garantovali větší demokratičnost voleb samotných.

V případě výskytu nákazy na Valném sněmu hrozilo, že bychom nákazu rozšířili do mnoha míst země. Tím bychom ohrozili nejen zdraví delegátek a delegátů sněmu, jejich blízkých, kolegyň a kolegů, ale také přispěli k dalšímu šíření nákazy ve společnosti. Zároveň bychom ohrozili dobré jméno skautingu coby hnutí, které má ohleduplnost k druhým jako jednu ze svých hodnot.


Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.