( Aktuální )
Zveřejněno 1. 6. 2021
Barbora Bartošová (Georgie)
KÚJ – asistentka Kanceláře ústředí
barbora.bartosova@skaut.cz
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Valný sněm 2020

S odpovědností vůči zdraví delegátek a delegátů a jejich blízkých a s přihlédnutím k významné celospolečenské odpovědnosti Junáka - českého skauta rozhodl starosta, v návaznosti na doporučení Náčelnictva, o zrušení Valného sněmu 2020 a o zahájení postupu v souladu s Přechodným dodatkem č. 1 Stanov, schváleným v červnu 2020.

Rozhodnutí o zrušení řádného Valného sněmu 2020 přijal starosta Junáka - českého skauta dne 10. srpna 2020, a to s doporučením Náčelnictva na jeho řádném jednání 9. srpna 2020. Celý proces probíhal za asistence a dohledu Rozhodčí a smírčí rady. V této zcela mimořádné situaci bylo postupováno v souladu s vnitřním právem Junáka - českého skauta, mimo jiné s Přechodným dodatkem č. 1 Stanov ( Neaktuální ), schváleným delegátkami a delegáty Valného sněmu v historicky prvním elektronickém hlasování v červnu 2020 a s Mimořádným volebním řádem pro volby ústředních orgánů v roce 2020 schválený Náčelnictvem 9. srpna 2020. Na přelomu září a října tak proběhly distanční volby do ústředních orgánů , na které, jakmile to epidemická situace umožní, naváže mimořádný Valný sněm.

Delegátky a delegáti Valného sněmu jsou nadále delegátkami a delegáty, i když byl Valný sněm zrušen. Své volební právo naplnili v distanční volbě ústředních orgánů a následně ho naplní na mimořádném Valném sněmu.

Jaké důvody vedly ke zrušení Valného sněmu?

Rostl počet nakažených. Stát snížil velikost hromadných vnitřních akcí z 1000 na 500. S postupnými návraty z dovolených, zahájením školního roku i nástupem podzimu se důvodně očekávalo další zhoršování situace.

Řádný Valný sněm je třídenní akce v konferenčních prostorách, pro téměř 600 dospělých účastníků různého věku ze všech okresů Česka. Akce typu konference obsahují kombinaci aspektů s vysokým rizikem přenosu. Mezi ty patří mj. pobyt mnoha osob na jednom místě, pobyt v uzavřené budově, fyzická blízkost na dlouhé hodiny, přítomnosti lidí z ohrožených skupin a přítomnost lidí z mnoha lokalit.

Na jedné straně stála činovnická zodpovědnost vykonat svůj zastupitelský mandát, na druhé pak riziko nákazy a jejího přenosu mezi své blízké doma či kolegyně a kolegy v práci.

Nebylo zřejmé, jaké regiony budou v plánovaném termínu sněmu patřit k ohniskům nákazy, předpokládalo se ale, že takové regiony budou. Omezovat účast delegátek a delegátů z těchto regionů by bylo zdravotně rozumné, zároveň ale nedemokratické. Distanční volby v takové situaci garantovali větší demokratičnost voleb samotných.

V případě výskytu nákazy na Valném sněmu hrozilo, že bychom nákazu rozšířili do mnoha míst země. Tím bychom ohrozili nejen zdraví delegátek a delegátů sněmu, jejich blízkých, kolegyň a kolegů, ale také přispěli k dalšímu šíření nákazy ve společnosti. Zároveň bychom ohrozili dobré jméno skautingu coby hnutí, které má ohleduplnost k druhým jako jednu ze svých hodnot.

Původní materiály zrušeného VSJ a online voleb 2020

Níže uvedené zprávy byly původně určeny pro Valný sněm, který se měl konat v březnu 2020. Následně byly aktualizovány (doplněny o informace za několik dalších měsíců) a byly v rámci předsněmové diskuze a souvisejících online vysílání představeny delegátkám a delegátům, kteří se s nimi mohli řádně seznámit před konáním online voleb ústředních orgánů v říjnu 2020.

Tyto zprávy jsou řádně vypořádány a žádný další Valný sněm se jimi již nebude znovu zabývat.

Kompletní přehled sester a bratrů (včetně odkazů na jejich kandidátky ve skautISu) kandidující v online volbách konaných na přelomu říjnu 2020 do některého z ústředních orgánů.

Kandidátky a kandidáti do Náčelnictva

Dvojice kandidující na funkce náčelní a místonáčelní

Dvojice kandidující na funkce náčelníka a místonáčelníka

Čtveřice kadidátek a kandidátů na "náčelníky" kandiduje společně, jako jeden tým. Více o tom, proč se do toho rozhodli jít si můžete přečíst na webové stránce kandidujeme2020.skauting.cz

Kandidátky na volené členky Náčelnictva

3) Kandidáti na volené členy Náčelnictva

Kandidátky a kandidáti do Rozhodčí a smírčí rady

Kandidátky a kandidáti do Ústřední revizní komise

Níže uvedená témata byla probírána v rámci předsněmové diskuze 2019/​2022 a následně spolu s návrhy usnesení měla být projednána na Valném sněmu 2020, který byl z důvodu epidemie nemoci covid-19 zrušen. V souladu s přechodným dodatkem č. 1 Stanov budou dotčená usnesení předložena k projednání mimořádnému Valnému sněmu v červnu 2022 (v rámci příprav mVSJ 2022 budou, s ohledem na uplynulou dobu, některé materiály doplněny a řádně delegátům před sněmem předloženy aktualizované).

Aktuální podobu těchto materiálů naleznete včas před konáním sněmu v části k mimořádnému Valnému sněmu 2022.

Jak dopadly elektronické volby?

Historicky první online volby do ústředních orgánů proběhly 1. až 5. října 2020. Níže představujeme nové složení Náčelnictva, Rozhodčí a smírčí rady a Ústřední revizní komise. Všem zvoleným sestrám a bratrům blahopřejeme!

Z celkového počtu 531 oprávněných delegátek a delegátů se jich elektronických voleb zúčastnilo 433, tedy 82 % (pro platnost voleb byla potřeba alespoň 50% účast). Svůj hlasovací lístek odevzdalo celkem 423 delegátek a delegátů.

Výsledky elektronických voleb 2020

Náčelní & místonáčelní
(v této volbě odevzdáno 393 hlasovacích lístků)

 • Vendula Bušková - Véňa & Kristýna Menclová - Tynus (393 hlasů)

Náčelník & místonáčelník
(v této volbě odevzdáno 393 hlasovacích lístků)

 • Ondřej Vokál - Vokin & Ladislav Pelcl - Bilbo (393 hlasů)

Volené členky Náčelnictva
(v této volbě odevzdáno 410 hlasovacích lístků)

 • Kateřina Jonášová - Monťa (398 hlasů)
 • Klára Ondříčková - Káďa (389 hlasů)
 • Johana Volavková - Jóža (372 hlasů)
 • Anežka Havránková - Aneža (370 hlasů)
 • Šárka Jechová - Mája (361 hlasů)

Volení členové Náčelnictva
(v této volbě odevzdáno 416 hlasovacích lístů)

 • Vít Koutenský – Pudil (345 hlasů)
 • Ondřej Pytela – Ondra (345 hlasů)
 • Vít Rusňák – Virus (332 hlasy)
 • František Šereda – Moulin (321 hlas)
 • Václav Špaček - Štip (304 hlasy)

Náhradník: David Rožek - Doktor (228 hlasů)

Členky a členové ústřední revizní komise
(v této volbě odevzdáno 415 hlasovacích lístků)

 • Jakub Procházka – Citron (350 hlasů)
 • Kateřina Musilová – Danělka (339 hlasů)
 • Jan Fischer – Hvězdář (336 hlasů)
 • Václav Dobrozemský – Vaša (335 hlasů)
 • Jiří Benda – Hurón (318 hlasů)
 • Jan Stejskal Jan – Johan (307 hlasů)
 • Šimurda Jakub – Kolibřík (252 hlasy)

Náhradník: Martin Paul (232 hlasy)

Členky a členové rozhodčí a smírčí rady
(v této volbě odevzdáno 418 hlasovacích lístků)

 • Petr Pavlok – Vrána (404 hlasy)
 • Tomáš Řehák – Špalek (403 hlasy)
 • Jiří Kubala – Jiří (392 hlasy)
 • Mariana Ermlová – Mája (376 hlasů)
 • Tomáš Vítek – Datel (358 hlasů)


Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.