( Aktuální )
Zveřejněno 1. 6. 2021
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Co je Valný sněm

Valný sněm (označován také zkratkou VSJ) je nejvyšším orgánem naší organizace. Koná se zpravidla jednou za tři roky.

Valnému sněmu přísluší

  • schvalovat, případně měnit Stanovy ,
  • schvalovat zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření předloženou Náčelnictvem,
  • vzít na vědomí zprávu Ústřední revizní komise a zprávu Rozhodčí a smírčí rady,
  • přijímat usnesení závazná pro všechny členy a orgány Junáka - českého skauta.

Valný sněm, který měl proběhnout v březnu 2020 v Jindřichově Hradci, byl z důvodu epidemie koronaviru nejprve odložen na září a následně rozhodnutím starosty s doporučením Náčelnictva zrušen.

V říjnu 2020 proběhly, na základě přijatého dodatku Stanov, online volby do ústředních orgánů, v nichž bylo zvoleno nové Náčelnictvo , Ústřední revizní komise Rozhodčí a smírčí rada .

Mimořádný Valný sněm, který projedná témata původně určená zrušenému VSJ 2020, proběhne v sobotu 18. června 2022 v Rudolfinu v Praze.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.