( Aktuální )
Zveřejněno 1. 6. 2021
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Co je Valný sněm

Valný sněm (označován také zkratkou VSJ) je nejvyšším orgánem naší organizace. Koná se zpravidla jednou za tři roky.

Valnému sněmu přísluší

  • schvalovat, případně měnit Stanovy ,
  • schvalovat zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření předloženou Náčelnictvem,
  • vzít na vědomí zprávu Ústřední revizní komise a zprávu Rozhodčí a smírčí rady,
  • přijímat usnesení závazná pro všechny členy a orgány Junáka - českého skauta.

Valný sněm, který měl proběhnout v březnu 2020 v Jindřichově Hradci, byl z důvodu epidemie koronaviru nejprve odložen na září a následně rozhodnutím starosty s doporučením Náčelnictva zrušen.

V říjnu 2020 proběhly, na základě přijatého dodatku Stanov, online volby do ústředních orgánů, v nichž bylo zvoleno nové Náčelnictvo , Ústřední revizní komise Rozhodčí a smírčí rada .

Mimořádný Valný sněm, který projedná témata původně určená zrušenému VSJ 2020, proběhne v sobotu 18. června 2022 v Rudolfinu v Praze.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.