( Neaktuální )
Platné 30. 6. 2020 – 31. 8. 2022, Účinné od 1. 8. 2020
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Stanovy - Přechodný dodatek č. 1 (ver. 2020)

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Stanovy spolku Junák – český skaut, z. s., schválené XIV. Valným sněmem Junáka v Litomyšli dne 29. 3. 2014, se z důvodu krize vyvolané epidemií COVID-19 doplňují o tento přechodný dodatek:

Přechodný dodatek č. 1 Stanov spolku Junák – český skaut, z. s. 

(1) Pokud se z důvodu epidemie nemoci COVID-19 a souvisejících zdravotních rizik nepodaří do 26. 9. 2020 uskutečnit řádný Valný sněm, který by se měl v souladu se čl. 110 konat v roce 2020, pak:

  1. Tento Valný sněm se ruší a nahrazuje postupem podle písm. b) až d).
  2. Volby ústředních orgánů Junáka ve smyslu čl. 78 budou provedeny v písemné formě nebo s využitím prostředků komunikace na dálku nejpozději do 31. 10. 2020. Volby proběhnou podle Mimořádného volebního řádu pro volby ústředních orgánů Junáka v roce 2020, schváleného Náčelnictvem; přitom ustanovení Hlavy 8. Stanov se použijí přiměřeně.
  3. Lhůta podle čl. 110 pro konání příštího řádného Valného sněmu se bude počítat od vyhlášení výsledku voleb podle písm. b).
  4. Výkonná rada svolá mimořádný Valný sněm v nejbližším období, kdy bude možné zajistit jeho řádnou přípravu a průběh. Tomuto mimořádnému Valnému sněmu budou mimo jiné předloženy návrhy usnesení předložené pro jednání řádného Valného sněmu v roce 2020.

(2) Po dobu účinnosti tohoto dodatku Stanov a vyžadují-li to okolnosti mající povahu vyšší moci, může Náčelnictvo schválit usnesení i jiným způsobem než uvádí čl. 119, a to způsobem dle čl. 54.

(3) Tento dodatek Stanov vstupuje v účinnost dnem 1. 8. 2020.

Praha, 30. 6. 2020

Ing. Josef Výprachtický
starosta

Mgr. Eva Staněk
náčelní

Ing. Marek Baláš, Ph.D.
náčelník

Mgr. Petr Pavlok
předseda Rozhodčí a smírčí rady

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.