( Neaktuální )
Platné 29. 3. 2014 – 31. 8. 2022, Účinné od 14. 6. 2014

Stanovy Junáka - českého skauta

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Stanovy organizace přijaté XIV. valným sněmem Junáka v Litomyšli. Jde o nejvyšší předpis předpis Junáka - českého skauta, který je nutný pro existenci našeho spolku.

Pokud potřebujete „úředně ověřené“ Stanovy Junáka, můžete si stáhnout elektronicky podepsanou verzi stanov – viz související dokument.

S účinností od 1. 8. 2020 je k těmto Stanovám přidán Přechodný dodatek č. 1, který řeší některé speciální věci v návaznosti na okolnosti vyvolané epidemií covid-19. Dodatek obsahuje věci týkající se ústředních orgánů a nemá žádná věcný dopad na běžné fungování organizace ani organizačních jednotek a jejich členů. Pro běžnou činnost jsou i nadále dostatečné, platné a účinné tyto Stanovy účinné od 14. 6. 2014 bez potřeby "přikládání" přechodného dodatku č. 1.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.