( Aktuální )
Platné 18. 6. 2022 – Neomezeno, Účinné od 1. 9. 2022
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Stanovy Junáka - českého skauta

Stanovy organizace přijaté XVI. valným sněmem v Praze v roce 2022. Jde o nejvyšší předpis Junáka - českého skauta, který je nutný pro existenci hlavního i všech pobočných spolků.

Tyto Stanovy účinné od 1. září 2022 navíc vůči těm předchozím z roku 2014 obsahují doplněnou skautskou výchovnou metodu (se všemi 8 prvky) a také dílčí změny ohledně revizní činnosti (revizní komise organizačních jednotek již nejsou kontrolními komisemi dle zákona). Součástí těchto Stanov je stále i Přechodný dodatek č. 1 přidaný do Stanov v roce 2020 (v období pandemie nemoci covid-19). Dodatek obsahuje věci týkající se ústředních orgánů a nemá žádný dopad na běžné fungování organizace ani organizačních jednotek a jejich členů.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.