( Aktuální )
Zveřejněno 20. 2. 2024
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jana Hrnčířová
KÚJ – vedoucí pro administrativu a organizaci
jana.hrncirova@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Organizační informace pro účastníky VSJ 2024

Po neobvykle dlouhých sedmi letech nás opět čeká standardní víkendový Valný sněm, který se uskuteční v Olomouci. Ta vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky. Toto stotisícové krajské město letos navíc přivítá i téměř 550 skautských delegátek a delegátů, kteří ovlivní směřování Junáka – českého skauta na další roky.

XVII. valný sněm bude probíhat v areálu Výstaviště Flora Olomouc na adrese Wolkerova 37/​17, Olomouc (mapy.cz/​s/bukudarolu ).

Doprava

Centrální bod pro hromadnou dopravu v Olomouci je hlavní vlakové nádraží, kde se potkávají jak dálkové vlaky a autobusy, tak i městské tramvaje. Od hlavního nádraží je místo konání sněmu vzdáleno cca 2,5 km a kromě procházky pěšky se tam dá velmi snadno dopravit tramvají.

S ohledem na velmi dobrou dostupnost Olomouce na jedné z hlavních vlakových tratí – propojující Čechy, Moravu i Slezsko – velmi doporučujeme na Valný sněm přijet vlakem, případně v kombinaci s autobusy.

Jednotlivé jízdné městské hromadné dopravy stojí 20 Kč (o víkendu platí 60 minut), příp. 80 Kč za celodenní jízdenku. S ohledem na jednání i stravování přímo v areálu Výstaviště Flora Olomouc, spíše vystačíte s chůzí pěšky a případným cestováním MHD s využitím jednotlivých jízd – zpravidla jedna cesta tam a druhá zpět (2×20 Kč za den).

Konkrétní linky MHD se liší podle místa vašeho ubytování, nejvhodnější spoj najdete v informacích k ubytování (po registraci také v mobilní aplikaci). Přestože v Olomouci v MHD jezdí i autobusy, tak jsou všechna místa ubytování snadno dostupná tramvají, případně krátkou procházkou pěšky.

Valný sněm probíhá v areálu Výstaviště Flora Olomouc, přímo před vchodem do hlavního jednacího prostoru je zastávka tramvaje „Výstaviště Flora“. Tam jezdí tramvaje číslo 1 a 4, v pátek navíc také č. 6.

Jízdenku na MHD lze snadno koupit pomocí SMS jízdenky či využitím aplikace DPMO (Android iOS ). Kompletní informace o jízdném najdete na webu dopravního podniku .

Pokud se po zvážení všech okolností přece jen rozhodnete pro jízdu vlastním autem, doporučujeme v maximální možné míře využít možnost spolujízdy a co nejvíce vytěžit kapacitu aut.

Liberecký kraj plánuje vypravit autobus z Liberce (přes Jičín, Hradec Králové a Pardubice), což by mohla být nabídka zajímavá i další pro účastníky, kterým by se hodila doprava touto „severní trasou“. V případě zájmu je nutné vyplnit přihlašovací formulář . Podrobnosti (místo nástupu, způsob platby atd.) budou zaslány přihlášeným. Kapacita je omezena.

Pokud by některý z dalších krajů plánoval společnou dopravu vlastním autobusem, dejte nám o tom vědět (pomůže to při příjezdu a registraci na místě).

Žádné společné parkoviště pro osobní auta delegátů není zajištěno. Parkování v Olomouci je o víkendu (a v pátek po 18:00) zdarma, ale jako v každém větším městě bývá problém s místem. Pokud byste přesto přijeli autem a nechtěli kroužit po okolí a hledat volné bezplatné místo, lze využít některé z placených parkovišť:

Ubytování

Ubytování pro delegáty je zajištěno na různých místech tak, jak jste si vybrali ve skautISu – na posteli, nebo na karimatkách a ve vlastních spacácích. Přesné pokyny k ubytování obdržíte při registraci nebo v mobilní aplikaci pro delegáty. Do ubytování si nezapomeňte přibalit přezůvky!

K ubytování ve školách jsou připraveny třídy a tělocvičny, spát zde lze pouze na vlastní karimatce a ve spacáku. Třídy budou rozděleny na ubytování pro ženy, muže a smíšené. K dispozici budou sprchy (ručníky a hygienické potřeby vlastní). Ubytování bude možné po registraci osoby na VSJ (s platnou delegačenkou). Odjezd bude probíhat dle vaší potřeby. Na místě bude stálá pořadatelská služba (dovnitř budou vpouštěni jen nahlášení delegáti s delegačenkou).

Spaní v Univerzitním hotelu a Ubytovně Marie je na postelích ve dvou až třílůžkových pokojích, pokoje jsou včetně lůžkovin. Sociální zařízení je převážně společné na chodbách, v případě koleje bývá i na pokojích. Ubytování zde bude možné po registraci osoby na VSJ (s platnou delegačen‑ kou). Odubytování bude probíhat do nedělní 10. hodiny (ráno si bude možné přenést zavazadla do šatny v místě jednání sněmu). Pokyny k zaplacení rozešleme e ‑mailem konkrétním osobám individuálně později.

Na ubytování se lze dostat s ohledem na místo jednání Valného sněmu jak pěšky (zpravidla do 15–30 minut), tak tramvají (za cca 5-10 minut). Pro přehlednost uvádíme všechna místa sloužící k ubytování s adresami a dostupností:

 • ZŠ Nedvědova, Nedvědova 366/​17  – tramvaj č. 1 a 4 ze zastávky Fakultní nemocnice (3 min), pěšky (15 min)
 • ZŠ sv. Voršily, Aksamitova 707/​6  – tramvaj č. 1 ze zastávky Tržnice (4 min), pěšky (13 min)
 • VOŠ při SPŠE, Božetěchova 755/​3  – tramvaj č. 1 ze zastávky Vejdovského (8 min), pěšky (35 min)
 • ZŠ a MŠ Řezníčkova, Řezníčkova 1/​25  – tramvaj č. 4 ze zastávky Hodolanská (18 min), pěšky spíše nedoporučujeme
 • Ubytovna Marie, tř. Svobody 78/​41  – pěšky (10 min)
 • Univerzitní hotel, Šmeralova 12  – tramvaj č. 1 ze zastávky Envelopa (6 min), pěšky (30 min)

Stravování

Sobotní snídani, oběd, večeři a nedělní snídani, oběd i balíček na cestu pro nás bude připravovat vysokoškolská menza, která ho zajistí přímo v areálu konání VSJ. Konkrétně ve vedlejším pavilonu E na Výstavišti Flora Olomouc, tedy 2 minuty chůze od jednacího sálu. Snídaně, obědy a večeře budou probíhat tradičně ve vlnách. Prosíme, abyste dodrželi čas jídla, který vám bude určen a který budete mít vyznačený na své delegačence, resp. v mobilní aplikaci. Druh jídla jste si již vybrali ve skautISu. Snídaně budou formou studeného rautu. K dispozici budou jak teplé, tak studené nápoje.

Přímo v místě jednání budou k dispozici várnice s vodou, kávou i čajem. Milovníky dobré kávy jistě potěší přítomnost Café Svatopluk (Facebook ).

Pokud vám během jednání vyhládne, máme pro vás připraveno drobné občerstvení zajištěné 4. skautským střediskem z Olomouce. Vzpružení ve formě jídla i pití si budete moci vychutnat v chill zóně, kde najdete posezení a také možnost dobíjení vašich mobilních zařízení (bude i na informacích).

Snažíme se alespoň částečně omezit dopad akce na přírodu, a tak účastníci sněmu při registraci dostanou svůj nicknack kelímek, který budou moci celou akci využívat pro studené i horké nápoje.

Registrace v místě konání sněmu

Po příjezdu do Olomouce se bude potřeba vydat nejprve na Výstaviště Flora Olomouc do pavilonu A , kde bude probíhat registrace všech účastníků Valného sněmu, a to v pátek od 17:00 do 22:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 11:00 hodin.

Delegátky a delegáti se registrují na místě podle svého příjmení a poté se odcházejí ubytovat, případně si odkládají věci v šatně a připojují se rovnou k jednání sněmu. Při registraci obdrží každý DELEGAČENKU, která slouží k určení místa v sále, k hlasování, vydávání jídel a také identifikaci v místě ubytování.

Pro registraci hostů, servistýmu a náhradníků budou vyhrazena speciální stanoviště, respektujte prosím tato vyhrazená místa a neblokujte je. Děkujeme za spolupráci.

V místě registrace bude po celou dobu sněmu fungovat také infostánek, kam se můžete obracet s žádostmi o aktuální informace k programu, doprovodným aktivitám, s problémy apod. Po celou dobu zde bude k dispozici také zdravotní první pomoc

Další informace k účasti

V areálu Valného sněmu bude všem účastníkům dostupné připojení na internet prostřednictvím WiFi (název: FLORA_PAVILON_A, heslo: Vystavy2023Flora).

Kromě toho letos bude delegátkám a delegátům k dispozici také online aplikace pro mobilní telefony. Umožní pohodlný náhled na aktuální program sněmu, elektronické přihlašování do diskuzí, podrobné informace k ubytování i jídlu pro konkrétní osobu, informace o doprovodném programu atd. Stačí mít chytrý telefon s přístupem na internet a znát své přístupové údaje do skautISu.

Používání mobilní aplikace nebude povinné, účastnit se všech částí Valného sněmu a jeho jednání bude možné i bez mobilního telefonu (klasicky jen s delegačenkou).

Skautská nadace Jaroslava Foglara nabízí možnost získat do oddílové knihovničky pár skvělých kousků pro nadšené čtenáře! Nabídka základu knih pro táborové knihovničky z jara 2022 vzbudila milý ohlas, proto využíváme příležitosti konání Valného sněmu a zájemcům přidáme další doplněk.

Balíček cca 4 až 5 knih bude obsahovat pestrou směs dobrodružné literatury, nejen z pera Jaroslava Foglara. Knihy stačí objednat vyplněním jednoduchého formuláře . Dostanete je zdarma! Knihy následně může vyzvednout kdokoliv z vašeho střediska během soboty 16. března přímo na Valném sněmu v Olomouci ve stánku Skautské nadace.

Současně s přihlášením se o knihy vyplníte výše odkazovaný krátký dotazník, který poslouží mimo jiné ke zjištění zájmu středisek o možnost oslovení ohledně nabídky grantů, jimiž nadace podporuje skautské jednotky např. při výstavbě či rekonstrukci kluboven.

V sobotu během pauzy na oběd a večeři, stejně tak večer (v pátek i v sobotu) po skončení jednání se můžete těšit třeba na:

 • prohlídku věže katedrály sv. Václava – v místech, kde byl v roce 1306 zavražděn poslední Přemyslovec
 • prohlídku radnice – místa, kam se běžně nechodí
 • prohlídku historické části města s průvodcem
 • večerní program na Skautském institutu s možností si zahrát hry či posedět s přáteli u něčeho dobrého
 • možnost projití Olomouce vlastním tempem s pomocí jednoduché hry (potřeba chytrý mobilní telefon s mobilními daty) > sobotní koncert vokálního kvintetu v prostoru Jazz Tibet klubu
 • možnost si zasportovat – ranní jóga či večerní protažení přímo v místě sněmu nebo cca 3 km nenáročný běh olomouckými parky

V podnicích ve městě budou také zamluvená místa pro všechny, kteří si chtějí jen tak posedět. Na některé aktivity bude jen omezená kapacita, způsob přihlašování na ně se dozvíte nejpozději při registraci.

V neděli 17. 3. 2024 od 7:30 bude pro všechny zájemce probíhat katolická bohoslužba v kostele u Sv. Mořice a ve stejném čase ekumenická bohoslužba na Skautském institutu .

V průběhu sněmu budou k dispozici se svojí nabídkou skautská prodejna JUNshop+TDC, Klub skautských sběratelů, Skautská nadace Jaroslava Foglara a také stánky několika skautských odborů. V místě také poběží řada elektronických prezentací (např. skautské projekty, různé vzdělávací a celostátní akce).

Kde hledat další informace

Další aktuality ohledně Valného sněmu můžete najít již nyní tradičně na Skautské křižovatce v sekci valnysnem.skaut.cz. Případně v Facebook události XVII. valný sněm Junáka – českého skau‑ ta Olomouc (2024). Během víkendového sněmu pak i ve zmíněné mobilní aplikaci pro delegáty.

Pokud si s něčím kolem účasti na Valném sněmu nevíte rady, obraťte se na kancelar@skaut.cz .


📄Organizační informace k účasti na VSJ 2024 k náhledu a stažení v PDF


Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.