( Aktuální )
Zveřejněno 20. 2. 2024
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jana Hrnčířová
KÚJ – vedoucí pro administrativu a organizaci
jana.hrncirova@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Program VSJ 2024

Připravený program XVII. valného sněmu, který na začátku jednání VSJ budou delegátky a delegáti schvalovat.

Program Valného sněmu

Místo a termín: Olomouc – Výstaviště Flora, 15. až 17. 3. 2024 

Pátek 15. 3. 2024 

17.00–22.00registrace účastníků sněmu
19.30–22.00zahajovací blok programu uvítání delegátek a delegátů
projednávání zpráv a technická hlasování
vzetí na vědomí Řádu Valného sněmu
schválení programu a orgánů Valného sněmu
zpráva mandátové komise
zpráva kandidátní komise a určení termínu podávání pilných návrhů na kandidáty a kandidátky
zprávy ústředních orgánů (Náčelnictva, ÚRKJ, RSRJ) a zpráva o hospodaření ústředních orgánů
vyhodnocení Strategie 2022
22.00 doprovodný program

Sobota 16. 3. 2024

8.00–11.00registrace účastníků sněmu
8.30–12.30

dopolední program

slavnostní zahájení Valného sněmu
vystoupení hostů sněmu

přestávka

10.20

programový blok A 

představení a úvod Strategie 2030 

projednávání návrhů usnesení (1. část) – Strategie 2030 

12.30–14.30

přestávka na oběd

doprovodný program

14.30–16.00

programový blok B

zpráva kandidátní komise a hlasování o pilných návrzích kandidatur do ústředních orgánů

projednávání návrhů usnesení (2. část) – dle pořadí

řestávka

16.30–18.00diskuze s kandidátkami a kandidáty do ústředních orgánů
představení a diskuze s kandidáty a kandidátkami
18.00–20:00

přestávka na večeři

doprovodný program

20.00–22.00

programový blok C

projednávání návrhů usnesení (3. část) – dle pořadí

22.00doprovodný program

Neděle 17. 3. 2024

9.00–13.00

dopolední program

první kolo voleb ústředních orgánů

případné pokračování zprávy ústředních orgánů (Náčelnictva, ÚRKJ, RSRJ), zprávy o hospodaření ústředních orgánů, vyhodnocení Strategie 2022 

projednávání návrhů usnesení (4. část) – dle pořadí

přestávka

10.45

druhé kolo voleb ústředních orgánů + vyhlášení výsledků prvního kola

projednávání návrhů usnesení (5. část) – dle pořadí

vyhlášení a schválení výsledků voleb

13.00zakončení sněmu
13.00–15:00čas na oběd + vydávání balíčku na cestu

Pořadí projednávání návrhů usnesení

Návrhy usnesení se projednávají v pořadí podle tematických oblastí:

 1. Strategie 2030
 2. Bezpečí

  • Alkohol
  • Vliv technologií a sociálních sítí na mladší členy
 3. Organizace

  • Pravidelná volba starosty
  • Určování delegátů Valného sněmu
  • Zajištění revizní činnosti
 4. Vzdělávání

  • Obsah čekatelské zkoušky
 5. Vhodná délka táborů
 6. IT a online nástroje

  • Digitalizace agendy dotací
  • Rozvoj a podpora skautISu i dalších online nástrojů
  • Komunikace vývoje a oprav skautISu
 7. Etický kodex fundraisingu
 8. Ostatní podněty

(k návrhům usnesení a dalším podnětům podrobněji viz materiál Návrhy usnesení pro Valný sněm)


📄Program Valného sněmu k náhledu a stažení v PDF


Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.