( Aktuální )
Zveřejněno 9. 6. 2021
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz

Rozcestník pro přírodovědné vzdělávání skautských vůdců

Hledáš zdroje využitelné pro seberozvoj v oblasti přírodovědného vzdělávání? Níže najdeš ty, které jsou přehledné a sami bychom je při vedení oddílu využili.

Rozcestník

Ekologie ve zkratce je nauka o vztazích mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem. Krátký úvod do ekologie najdete v prezentacích:

Atlasům a určovacím příručkám se ve zkratce věnoval již článek Určovací příručky vhodné pro skautskou praxi  - časopis Skauting únor 2018, strana 30.

Doporučené materiály pro hledání rostlin, bezobrtalých, obratlovců, hub a neživ přírody

Na úrovni republiky existuje síť několika organizací, které pečují o životní prostředí. Pořádají také různé akce pro veřejnost. Na domovských stránkách najdete kontakty i na lidi z vašeho regionu. Proto pokračujte vzhledem k Vašemu regionu:

Český svaz ochránců přírody (ČSOP)

Organizace se sítí poboček po celé republice zajišťující vzdělávání a osvětu, publikaci vlastních materiálů i management chráněných území.

Stojí za to zapojit se i do národní akce Ukliďme Česko .

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK)

Vládní organizace přímo zajišťující ochranu druhů a zvláště chráněných území.

Kontakty zde využijete především pro domlouvání exkurzí po chráněných oblastech, komunikaci při získávání výjimek z ochranných podmínek (např. chcete-li tábořit v chráněné oblasti) a podobně.

Vlastní exkurze pod odborným dohledem pořádá také řada správ chráněných oblastí. Např. CHKO Pálava .

Pavučina  : síť center ekologické výchovy

Lesní pedagogika  : nabízí akce V lese, S lesníkem, O lese.

Česká botanická společnost : nabízí botanické exkurze.

Vítání ptačího zpěvu : již tradiční celorepubliková akce nejen pro amatérské ornitology

Máte v oddíle někoho, kdo už má všechny "světle zelené" odborky a vlčky a světýlka a chce se dále rozvíjet? Čtěte dál. Především se jedná o aktivity směřující k získávání poznatků o přírodě a k péči o ni.

Pokud rádi chodíte ven a zkoumáte co potkáte, můžete se o své poznatky podělit s databázemi jako BioLib nebo nálezová databáze ochrany přírody (dostupná přes webové rozhraní ). Údaje o tom, co kde roste a žije jsou užitečné zejména pro sledování dynamiky rozšíření některých druhů.

Je k dispozici i řada aplikací pro mobilní zařízení, třeba všestranná pomůcka k určování (iNaturalist ), určování rostlin (PlantNet ), hub (Aplikace na houby ) apod.

Svoje akce v podobném smyslu pořádají i ornitologové. Pokud se zajímáte o ptáky, můžete se zúčastnit např. jejich sčítání .

Pokud máte rádi trochu dobrodružství, můžete se zapojit také do mapování velkých šelem na našem území prostřednictvím tzv. Vlčích (rysích) hlídek .

Co se týče ochrany přírody, každý může přiložit ruku k sečení a hrabání trávy, likvidaci náletů a podobně. Takové akce organizují buď pobočky ČSOP, přímo správy chráněných území, zážitkové akce na pomoc přírodě organizuje Hnutí Brontosaurus .

Ať už pro vytvoření netradičního tematického rámce hry, nebo pro vlastní zvídavost, zabrousit můžete do skautských časopisů . zadejte ttagy: Pobyt v přírodě, Vnímání přírody, Poznávání přírody, Hodnota přírody, Šetrné chování, (případně příroda, enviromentální témata, EkoOdbor)

Odbornější populárně naučné texty pak naleznete na:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.