( Aktuální )
Zveřejněno 9. 6. 2021
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz

Rozcestník pro přírodovědné vzdělávání skautských vůdců

Hledáš zdroje využitelné pro seberozvoj v oblasti přírodovědného vzdělávání? Níže najdeš ty, které jsou přehledné a sami bychom je při vedení oddílu využili.

Rozcestník

Ekologie ve zkratce je nauka o vztazích mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem. Krátký úvod do ekologie najdete v prezentacích:

Atlasům a určovacím příručkám se ve zkratce věnoval již článek Určovací příručky vhodné pro skautskou praxi  - časopis Skauting únor 2018, strana 30.

Doporučené materiály pro hledání rostlin, bezobrtalých, obratlovců, hub a neživ přírody

Na úrovni republiky existuje síť několika organizací, které pečují o životní prostředí. Pořádají také různé akce pro veřejnost. Na domovských stránkách najdete kontakty i na lidi z vašeho regionu. Proto pokračujte vzhledem k Vašemu regionu:

Český svaz ochránců přírody (ČSOP)

Organizace se sítí poboček po celé republice zajišťující vzdělávání a osvětu, publikaci vlastních materiálů i management chráněných území.

Stojí za to zapojit se i do národní akce Ukliďme Česko .

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK)

Vládní organizace přímo zajišťující ochranu druhů a zvláště chráněných území.

Kontakty zde využijete především pro domlouvání exkurzí po chráněných oblastech, komunikaci při získávání výjimek z ochranných podmínek (např. chcete-li tábořit v chráněné oblasti) a podobně.

Vlastní exkurze pod odborným dohledem pořádá také řada správ chráněných oblastí. Např. CHKO Pálava .

Pavučina  : síť center ekologické výchovy

Lesní pedagogika  : nabízí akce V lese, S lesníkem, O lese.

Česká botanická společnost : nabízí botanické exkurze.

Vítání ptačího zpěvu : již tradiční celorepubliková akce nejen pro amatérské ornitology

Máte v oddíle někoho, kdo už má všechny "světle zelené" odborky a vlčky a světýlka a chce se dále rozvíjet? Čtěte dál. Především se jedná o aktivity směřující k získávání poznatků o přírodě a k péči o ni.

Pokud rádi chodíte ven a zkoumáte co potkáte, můžete se o své poznatky podělit s databázemi jako BioLib nebo nálezová databáze ochrany přírody (dostupná přes webové rozhraní ). Údaje o tom, co kde roste a žije jsou užitečné zejména pro sledování dynamiky rozšíření některých druhů.

Je k dispozici i řada aplikací pro mobilní zařízení, třeba všestranná pomůcka k určování (iNaturalist ), určování rostlin (PlantNet ), hub (Aplikace na houby ) apod.

Svoje akce v podobném smyslu pořádají i ornitologové. Pokud se zajímáte o ptáky, můžete se zúčastnit např. jejich sčítání .

Pokud máte rádi trochu dobrodružství, můžete se zapojit také do mapování velkých šelem na našem území prostřednictvím tzv. Vlčích (rysích) hlídek .

Co se týče ochrany přírody, každý může přiložit ruku k sečení a hrabání trávy, likvidaci náletů a podobně. Takové akce organizují buď pobočky ČSOP, přímo správy chráněných území, zážitkové akce na pomoc přírodě organizuje Hnutí Brontosaurus .

Ať už pro vytvoření netradičního tematického rámce hry, nebo pro vlastní zvídavost, zabrousit můžete do skautských časopisů . zadejte ttagy: Pobyt v přírodě, Vnímání přírody, Poznávání přírody, Hodnota přírody, Šetrné chování, (případně příroda, enviromentální témata, EkoOdbor)

Odbornější populárně naučné texty pak naleznete na:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.