( Aktuální )
Zveřejněno 8. 6. 2021
Markéta Musilová – Blecha
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz

Členové a členky odboru duchovní výchovy

Jiří Zajíc (Edy)

Jiří Zajíc (Edy)

šéf odboru duchovní výchovy

edy@skaut.cz, 723 963 939

Co dělám v Junáku: Členem Junáka jsem od roku 1968. V současné době jsem registrovaný ve středisku Blaník – Praha 4. Od roku 1990 jsem členem ODV, kde jsem v současné době předsedou. Mám na starosti tvorbu metodických materiálů souvisejících se základními principy skautingu. Dále se jako instruktor podílím především na vzdělávacích akcích – Lesní škola Protos, semináře Obzor a Trignis, dříve jsem též byl instruktorem IlŠ a VLK Gemini. Jsem v týmu projektu Hledání 1. principu. Jsem členem metodické skupiny náčelnictva pro program a konzultantem oblastí Kdo jsem, Moje kamarádství a Můj domov. Jsem autorem či spoluautorem 5 skautských publikací.

Skautské vzdělání: Instruktorská kvalifikace

Co dělám v běžném životě: Vystudoval jsem matematiku na MFF UK. Dělal jsem programátora, matematika-analytika, redaktora v Českém rozhlasu a ještě několik dalších povolání souvisejících s médii nebo výchovou a vzděláváním. Nyní jsem jako pracující důchodce v Národním pedagogickém institutu odborným garantem projektu Propojování formálního a neformálního vzdělávání. Jsem také členem pracovní skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci.

S čím můžu poradit: Můžete se na mě obracet se záležitostmi týkajícími se tématiky myšlenkových základů skautingu a historie (zejména od roku 1968). Patří sem i otázky možností podpory duchovního života ve skautingu. 

Roman Buchtel (Růža)

Roman Buchtel (Růža)

Stezka písmáků

roman@pathfinder.cz

Co dělám v Junáku: Jsem členem Odboru duchovní výchovy Junáka, kde zastupuji Církev adventistů sedmého dne. Mám na starosti soutěž ve znalostech Bible – Stezka písmáků, občas se snažím přinášet postřehy ze spřátelené organizace.

Co dělám v běžném životě: Jsem předsedou Klubu Pathfinder – snažím se o budování zázemí pro vedoucí, kteří pracují s dětmi v oddílech. Pomáhám s přípravou větších akcí, táborů a vzdělávacích kurzů. Díky této práci mohu stále zůstávat tak trochu klukem a mému okolí to nepřijde divné 😊.  Být Pathfinderem pro mne znamená nezapomínat, že jsme stále na cestě. Působil jsem též jako pastor Církve adventistů sedmého dne; vedu oddělení dětí při Českém sdružení CASD. Když se najde čas a žena a děti dovolí, rád cestuji. 

S čím se na mě můžete obracet: Se vším, co souvisí se Stezkou písmáků

Jiří Kolář (Rys)

Jiří Kolář (Rys)

vzdělávací sekce

rys@post.com

Co dělám v Junáku: V současné době působím hlavně jako instruktor a vůdce lesní školy Protos. Také koordinuji duchovně orientovaný kurz Obzor (dříve se jmenoval 4kurz) a celostátní vzdělávací setkání Trignis. Také přednáším na ČK a VK i jinde. Člen 100. klubu OS střediska Bratří Mašínů.

Skautské vzdělání: IK. Vůdcem skautského oddílu od roku 1987, potom ELŠ 1991, ILŠ Seleška 1995, ILŠ Collegium 1999 a IK PŠL. OČK: myšlenkové základy a historie skautingu, psychologie, pedagogika, vedení oddílu.

Co dělám v běžném životě: Vzděláním jsem estetik (SŠ), pedagog (PedF UK) a katolický teolog (KTF UK). Živím se jako grafik a učitel (předtím také jako umělecký truhlář, řeholník i ubytovatel bezdomovců…).

S čím se na mě můžete obrátit: V ODV mám nyní na starosti koordinaci a udělování Liliového kříže. Také rád poradím s čímkoliv v oblastech popsaných výše.

Anna Procházková (Andy)

Anna Procházková (Andy)

Komunikace

andy.p@email.cz

Co dělám v Junáku: Členkou jsem od roku 1992. Vyrostla jsem v pražském středisku Lux, kde jsem začínala jako světluška a končila jako vůdkyně dívčího oddílu. Po sloučení Luxu se střediskem Maják Praha jsem ještě pár let vedla světlušky v místním oddíle, teď už se pohybuji jen na střediskové a vyšší úrovni. Svůj čas ale už několik let věnuji také Odboru duchovní výchovy Junáka, kde mám na starosti hlavně webové stránky.

Co dělám v běžném životě:  Pracuji jako učitelka v MŠ. Cesta k vysněné profesi byla sice poněkud klikatá (vedla přes živé i mrtvé jazyky, včetně jejich zvukové stránky), ale nakonec jsem konečně zakotvila na PeddF UPOL, a zde i dostudovala. Většinou jsem k vidění s objektivem před obličejem, popř. v přítomnosti dětí, které mě obklopují všude možně i mimo práci.

S čím se na mě můžete obrátit: S nabídkou příspěvků pro stránky ODV na Facebooku i na Křižovatce.

Svatava Šimková (Sluníčko)

Svatava Šimková (Sluníčko)

Hledání prvního principu

tavasi@centrum.cz

Co dělám v Junáku: Působím v Lošticích ve středisku Šíp, dříve předsedkyně revizní komise, nyní vedení oddílu benjamínků. Dále jsem členkou týmu ODV a LŠ Protos. Také jsem působila na 4kurzu ODV a jako členka týmu projektu Hledání 1. principu. Lektorská činnost (4kurz, Elixír, Šumik). Občas píšu pro Skauting, jsem spoluautorka metodik Můj kamarád a Můj domov.

Skautská kvalifikace: vůdcovská zkouška, LŠ Protos

Co dělám v běžném životě: V současné době jsem především velmi zaměstnaná babička houfu vnoučat i opora svých dospělých dětí (všechny prošly skautskými oddíly, dcera je vůdkyní střediska v Lošticích). Mnoho let jsem učila Hudební výchovu a češtinu na 2. stupni ZŠ. Jsem členkou stráže ochrany přírody CHKO Litovelské Pomoraví a předsedkyní spolku Údolí Třebůvky, kde se snažíme dělat něco ve prospěch přírodě blízkých řek a proti přehradám a průplavu DOL. Řadu let vedu dětský pěvecký sbor na ZŠ v Lošticích, sama si ráda zazpívám s dospěláky.

S čím se na mě můžete obrátit: S dotazy k začátkům duchovní výchovy benjamínků i s vlastními zkušenostmi.

Martina Viktorie Kopecká

Martina Viktorie Kopecká

Co dělám v Junáku:V Odboru duchovní výchovy Junáka zastupuji Církev československou husitskou. Oblast vzdělávání dětí je mi blízká, spolupracuji s církevní mateřskou i základní školou a otázky dětí pokládám za důležitou výzvu.

Co dělám v běžném životě: Jsem farářkou Církve československé husitské na Staroměstském náměstí v Praze. Dále jsem: terapeutkou na lince krizové intervence, rodinnou terapeutkou, studentkou doktorského programu na ETF UK, členkou nejvyššího výkonného výboru Světové rady církví, prezidentkou festivalu Meeting Brno, moderátorkou pořadu ČT Uchem jehly, Vyslankyní dobré vůle Ministerstva zahraničí, a když mi zbyde trochu času, tak píšu blog Deník farářky.

S čím se na mě můžete obracet: Pokud to bude v mých silách, ráda s čímkoliv pomohu. Zvláště to platí pro oblast duchovního života

Daniel Pavel Komárek – Me2d (Méďa)

Daniel Pavel Komárek – Me2d (Méďa)

Co dělám v Junáku: V Junáku jsem registrován ve středisku Kopřivnice a ve Štramberku jsem vůdcem oddílu. Od 2019 jsem členem ODV. A od 2021 se podílím na ČK Habanero.

Co dělám v běžném životě: Od 2019 studuji matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

S čím se na mě můžete obracet: Můžete se na mě obracet se záležitostmi týkající se vztahu křesťanství a skautské ideje nebo skautskou ideou jako takovou.

Jan Pečený (Neptun)

Jan Pečený (Neptun)

Co dělám v Junáku: Emeritní vůdce ELŠ, vůdce klubu OS střediska Úvaly, člen ODV, garant OČK MZSH, zástupce vůdce LŠ Protos

Skautské vzdělání: OLŠ Líšnice u Sedlčan 1968, ILŠ Collegium 1999

Co dělám v běžném životě: Vzdělání: ČVUT fakulta elektrotechnická; Zaměstnání: ČKD Praha – projektant, Správa Severozápadní dráhy – investiční referent, Arcibiskupský seminář v Praze – tajemník, Elektrizace železnic Praha – cenový referent, v současné době důchodce, od r. 2005 trvalý jáhen římskokatolické církve

S čím se na mě můžete obracet: Oblast myšlenkových základů skautingu s důrazem na první princip 

Lukáš Polanský – Luky

Lukáš Polanský – Luky

Co dělám v Junáku: V Junáku jsem od roku 2018. Jako nadšený a motivovaný dospělý nováček vedu vlčata a světlušky ve 156. oddíle střediska Hiawatha. V ODV mám na starosti příspěvky k zamyšlení zveřejňované na Facebooku ODV. Příležitostně přispívám do skautských časopisů Na dobré stopě a Skautský svět. Byl jsem součástí programovaného týmu pořádajícího online vzdělávací akci HelpDesk 2021.

Skautské vzdělání: 4kurz 2018-2019, ČZ Jantar 2019/2020

Co dělám v běžném životě: Pracuji na úřadě, ale čím dál víc toužím po práci, která by mě naplňovala. Svůj pracovní směr, kterým se vydat, však stále hledám. Možná právě proto v současnosti dálkově studuji na České zemědělské univerzitě obor Ochrana přírody.

S čím se na mě můžete obrátit: Mám rád český jazyk a psaní různých textů, článků, povídek nebo úvah. Rád poslouchám příběhy lidských životů. Snažím se nevidět svět černobíle a naopak vnímat situace, lidi a jejich chování z různých úhlů pohledu. Baví mě předávat tento osvobozující pohled druhým lidem a inspirovat je tím.

Ondřej Marek Šípek (Rex)

Ondřej Marek Šípek (Rex)

Jethro.ncis@seznam.cz

Co dělám v Junáku: Členem Junáka jsem od roku 2009. V současné době jsem registrovaný ve středisku Bratří Mašínů. Od roku 2014 jsem členem ODV, kde se podílím především na vzdělávacích akcích – Lesní škola Protos, Obzor, Trignis.

Skautské vzdělání: ČZ 2011, ZZA 2011, 4kurz ODV 2012-2014, VLK Falconeri 2015, LŠ Vlčácká a Světluška 2016

Co dělám v běžném životě: Po dokončení VOŠ – Veřejná správa jsem vystudoval management na Vysoké škole obchodní. Také jsem studoval historii na FF UHK. Pracuji v redakci Československého časopisu pro fyziku ve Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze.

S čím můžu poradit: Můžete se na mně obracet se záležitostmi týkající se skautské historie nebo sportu (i metodiky práce v oddílech). Rád pomůžu se svými zkušenostmi transsexuála (FtM) v Junáku, ale i v běžném životě.

Tomáš Skalický (Tom)

Tomáš Skalický (Tom)

Tomas.Skalicky@skaut.cz

Co dělám v Junáku: Členem Junáka jsem od roku 1996. V roce 2009 jsem absolvoval Ekumenickou lesní školu a v letech 2012 až 2014 jsem se zúčastnil prvního 4kurzu ODV. Vedl jsem 31. oddíl skautů ve středisku Zubr a Dikobraz Lanškroun, kde jsem dříve působil i jako zástupce vedoucího střediska. V rámci Odboru duchovní výchovy se podílím především na přípravě LŠ Protos a dalších vzdělávacích akcích (4kurz, Obzor, Trignis).  Pomáhal jsem při tvorbě nového Liliového kříže.

Co dělám v běžném životě: Vystudoval jsem fakultu Financí a účetnictví na VŠE v Praze. A kromě toho, že jsem teď dost zaměstnaným tatínkem dvou malých dětí, je současnou náplní mého pracovního života interní audit finančních institucí. Jsem také členem hudební skupiny Srdcaři.

S čím se na mě můžete obrátit: Mohu poradit v oblasti křesťanských písniček

Vladislav jech (Kamzík)

Vladislav jech (Kamzík)

vjech.kamzik@volny.cz

Co dělám v Junáku:Členem Junáka jsem od r. 1947 (vstup v 8 letech). V současnosti jsem registrovaný ve středisku MAJÁK Praha. Od r. 1998 jsem členem ODV, kde jsem zástupcem Českobratrské církve evangelické. Řadu let se především věnuji redigování zpravodaje Na dobré stopě. Spoluorganizuji znalostní biblickou soutěž Stezka písmáků – dnes již jen „zpovzdálí. Pro čestný Svojsíkův oddíl (SO) rediguji web (a na něm zveřejňovaný čtvrtletní zpravodaj).“.

Skautské vzdělání: VZ 1992, PLŠ 1994, ČILŠ 2000; kvalifikace OČK MZH a IK.

Co dělám v běžném životě: Původně jsem byl konstruktérem-projektantem a později až do odchodu do penze technickým úředníkem v energetice. Souběžně jsem se věnoval technickým překladům z němčiny, angličtiny a ruštiny (což jsem výdělečně ukončil ve svém 75. roce). Nyní jsem již plně v důchodu.

S čím mohu poradit: Vzhledem k překladatelské praxi nabízím tuto profesi, kterou ostatně využívám jako redaktor Na dobré stopě a pro SO.

Hana Weignerová – C. Jane

Hana Weignerová – C. Jane

c.jane@seznam.cz

Co dělám v Junáku:  Členkou jsem od roku 1994, v současnosti vedu brněnský 3. dívčí oddíl, který je součástí střediska Královo Pole. Jsem externí členkou Odboru duchovní výchovy, s nímž spolupracuji hlavně jako lektorka na kurzech. V současné době jsem koordinátorkou týmu, který připravuje Příručku pro skautské vůdce.

Skautské vzdělání:  Rádcovský kurz 2001, ČZ 2003, Zdravokurz 2007, VLK Stříbrná řeka 2008

Co dělám v běžném životě: Vystudovala jsem Právnickou fakultu MU a v současnosti pracuji jako asistentka soudce Nejvyššího správního soudu. Jsem členkou brněnského sboru Bratrské jednoty baptistů a jednou týdně (většinou v sobotu dopoledne) mě můžete zaslechnout na vlnách české stanice Trans World Radia (www.twr.cz), kde pracuji jako moderátorka. V současnosti se ale hlavně starám o tři malé človíčky.

S čím můžu poradit:  Ráda poradím a pomůžu především v oblasti metodiky práce se skautskými ideály (slibem, zákonem ap.). Spolu s Markem Bártou pečuju na těchto stránkách o sekci Metodická poradna, kde se nás můžete nejen ptát, ale taky posílat svoje vyzkoušené recepty z oddílové činnosti. Víc hlav víc ví:-)

Tomáš Mareš (Unkas)

Tomáš Mareš (Unkas)

tmmares@seznam.cz, 731 892 115

Co dělám v Junáku: Jako člen Odboru duchovní výchovy se účastním hlavně vzdělávacích akcí – LŠ Protos, 4kurz, Obzor, Trignis. Krom toho spolupořádám tábor rodin Pavouček Jsem k dispozici pro duchovní doprovázení a bohoslužby na akcích.

Co dělám v běžném životě: Jsem salesiánský duchovní (katolický kněz); v současnosti působím v teplické komunitě jako vychovatel ve středisku pro mládež.

S čím se na mě můžete obracet: S otázkami duchovního života.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.