( Aktuální )
Zveřejněno 22. 1. 2024

Projekty a výzvy - testování

Projekty a Výzvy jsou dva hlavní programové nástroje roverského věku. Roveři a rangers díky nim překonávají sebe samé, poznávají se, osvojují si nové dovednosti. Mohou být prospěšné jedinci, členům týmu, širší společnosti i celému světu.

Co je projekt a co je výzva?

Výzva - pro jednotlivce

Jde o osobní zkoušku, která vede k poznání sebe sama, překonání se a k dalšímu osobnímu rozvoji. Jde o vědomý posun jednotlivce - rovera či rangers! 

Projekt - pro skupinu

Zjednodušeně řečeno jde o skupinovou/​týmovou obdobu výzvy. Kromě osobního rozvoje skrze různé nové role, cílíme na osvojení týmové spolupráce, efektivní komunikace, ale také přátelských vztahů. V projektech lze společně pracovat na větších úkolech - více lidí více zvládne! 

Co mají společné a jaký je mezi nimi rozdíl, lze snadno vidět v infografice níže:

Pravidla dobrých projektů a výzev

Na co myslet, aby projekt či výzva byli kvalitní - tedy prospěšná roverovi/ rangers i jejich okolí? Co si při tvorbě výzvy či projektu mají roveři klást za otázky? 

Držte se 3 základních pravidel

Na cestě roveringem je třeba starat se o rovnoměrný rozvoj ve všech 5 oblastech roverské cesty. Když vybíráme další projekt či výzvu, jedním z kritérií by mělo být právě to, abychom žádnou z cest nemíjeli.

Rozinka je fyzicky aktivní, pohyb ji baví a tak intuitivně tíhne k plnění výzev spojených s pohybem. Má jich za sebou bezpočet. Hodně sportuje i v přírodě. Velmi často tak rozvíjí téma Zdravý život (v oblasti Objevování vlastních fyzických a duševních možností). Ale zatím ji zcela míjí téma duševního zdraví, které je ve stejné oblasti a mohla by o něm přemýšlet též. Zejména teď, když ji čeká zkouškové období.

Výzva nebo projekt nemají být ani příliš snadné, ani nedosažitelné. Proč? Učení zpravidla probíhá lehce za hranicí komfortní zóny, tedy tam, kde začínáme zkoušet nové věci, ale můžeme k tomu využít dosud nabité zkušenosti. Každý má zónu učení někde jinde a výzvy a projekty je třeba si dle toho vybírat a případně upravit jejich úroveň.

Goblin se léta zajímá o ekologii.Vždycky byl tím, kdo v této oblasti exceloval. Splnil si 3 přírodní odborky a dostal se tak na vyšší úroveň než jeho skautští vrstevníci. Když si má vybírat v roverském věku výzvu, je jemu i jeho průvodci jasné, že si bude volit zcela jinou úroveň náročnosti výzvy než ostatní. I přesto, že je mu teprve 15 let, v databázi se inspiruje výzvami, které jsou doporučené pro starší.

A - komfortní zóna, sem spadají aktivity, které mi nedělají problém a cítím se v nich jistě, B - mimo komfortní zónu, sem spadají aktivity, které neznám a neovládám, jejich zvládnutí mi pravděpodobně bude dělat potíže nebo se mi nepodaří, C - lehké vystoupení z komfortní zóny, sem spadají aktivity, které mi nejsou zcela neznámé, ale ani je zcela neovládám, a tím se právě tady nabízí nejlepší prostor pro zdokonalení a posunutí svých možností.

pozn. u mladších roverů (objevitelů a putujících) může s posouzením obtížnosti dost pomoct průvodce nebo společenství - pomoct s reflexí toho, co zvládne a potřebuje

pozn. při výběru je nejvýhodnější hledat si obtížnost v oblasti C, neznamená to ale, že si čas od času nemůže vybrat něco z A nebo B. Aktivity z pole A mohou pomoct utvrdit se v tom, co dokáže a dodat ti sebevědomí, aktivity v poli B zas mohou posunout o velký kus dopředu a poznat svoje limity i za cenu nesplnění.

Reflexe je důležitou součástí učení. Pomyslné zrcadlo, které říká, kde jsem, co se učím a kam jdu. Ideální je průběžná reflexe v průběhu plnění výzev či projektů, určitě bychom na ni neměli zapomenout na jejím konci - co jsem se naučil/​a? Zejména u mladších roverů s reflexí pomáhá průvodce, postupně se však roveři a rangers učí tento proces zvládat sami a automaticky.

James přemýšlí o tématu digitálního detoxu a nejprve si analyzuje aktuální stav. Uvědomuje si, jak často visí na mobilu. Na základě toho si stanovuje výzvu. Po dobu dvou týdnů bude jezdit v MHD aniž by surfoval na internetu. Plánuje, že koukání do displeje nebude ta poslední věc před spaním, ani první po probuzení. 

Při plnění se v půlce výzvy ohlíží, jak mu to jde a zjišťuje, že v MHD to s určitým sebezapřením dává a je to vlastně docela příjemné vidět, jak se v jeho městě probouzí jaro. Také konečně dočetl poslední 3 kapitoly Zaklínače. Ráno a večer je to ale horší své předsevzetí splnil jen v polovině případů. Přemýšlí, proč tomu tak je a co pojmenuje si, co by mu pomohlo, aby to šlo lépe.

Po uplynutí dvou týdnů reflektuje, co se o sobě dozvěděl a naučil se. Přemítá, co chce zachovat i do budoucna - víc číst a nenechat se vyrušovat notifikacemi ze soustředěné práce. S průvodcem probere, jak si návyky nejlépe zachovat.

Použijte checklist otázek pro tvorbu projektu nebo výzvy

Pomáhá uzpůsobit výzvu nebo projekt na míru skrze 6 základních otázek.

KE STAŽENÍ:

Jak probíhá plnění projektu či výzvy

Databáze projektů a výzev

Než si RR začnou tvořit své vlastní výzvy a projekty, mohou čerpat z této databáze na Roverském rozcestníku . Najdete v ní základní nabídku projektů a výzev, které lze filtrovat dle oblastí roverské cesty, věkové kategorie či názvu. 

V základní podobě pro testování obsahuje výzvy a projekty, které rozvíjí všechna témata (16) všech oblastí roverské cesty (5). Každý projekt či výzva obsahuje ke stažení kartu s popisem, cíli i rozvíjenými tématy - více viz níže.

Karty projektů a výzev

Plněním výzev a projektů vás provedou tzv. “karty”. Ty najdete u každé výzvy a projektu v databázi projektů a výzev na Rovernetu . Jde o jednoduchou šablonu, která pomáhá pojmenovat i reflektovat učící proces v průběhu celé roverské cesty.

Karta výzvy je pro jednotlivce a karta projektu je pro skupinu. V rámci projektu si ale každý jednotlivec může vyplnit další vlastní kartu výzvy směřující k jeho roli a posunu v rámci skupinového projektu. Neb, jak bylo popsáno výše, projekt neposouvá jen tým ale stále i jednotlivce. A každého trochu jinak. 

Karty v databázi lze také komentovat. Budeme rádi, když nám pomůžete vyladit nesrovnalosti a nebo přidáte další rozvojové tipy. 

Pro zcela nové vytvoření projektu či výzvy slouží prázdné šablony

Pro inspiraci, jak karty vyplňovat nabízíme vyplněnou kartu výzvy a projektu (obsahuje i návodné otázky).

KE STAŽENÍ:

Výzvy:

Projekty

Cyklus plnění projektů a výzev

Plnění výzvy či projektu má určité fáze. Lze si je představit v cyklu, nebo v neustále rostoucí spirále.

Výzva

Při tvorbě (příp. výběru) výzvy je důležité začít u sebe, ujasnit si jaké jsou moje silné a slabé stránky a podle toho si říct, v jakých aspektech svého života se chci dál rozvíjet, tzn. najdi oblast, ve které se chceš rozvíjet, a pak výzvu, která by tě v ní mohla posunout. Najdi si výzvu. Pokud si nejsi jistý*á, jak si zvolit správně, vezmi si k ruce checklist k tvorbě výzvy (viz výše).

Bublina: Vím o sobě, že nevěnuji moc času pohybu - ráda bych zařadila do svého života nějaký pravidelný pohyb nebo sport. Bylo by tedy dobré zaměřit se na oblast Objevování vlastních fyzických a duševních možností. Vybrala jsem si cyklistiku, protože bych chtěla jezdit na kole víc, třeba i do školy.

Bublina: Už při hledání ideální výzvy jsem si zhruba určila i cíl, kterým je zařadit pravidelný pohyb do svého života. Co to ale doopravdy znamená? V jaké chvíli si budu moct říct, že jsem to dokázala? Konkrétní cíl je např. Po dobu půl roku budu pravidelně jezdit na kole, a to alespoň jednou týdně a každý týden ujedu alespoň 5 km. U tohoto typu výzvy jsou mezifáze docela jasné. Je to každý týden, během kterého mám danou aktivitu splnit. Můžu si nastavit vždy v neděli večer ohlédnutí za tím, jak se mi to v daném týdnu podařilo a jestli nepotřebuji něco změnit.

Bublina: Po každém měsíci jsem si udělala rychlý check, při kterém jsem si odpověděla třeba na tyhle otázky: Zvládla jsem všechno v plánovaném čase? Bylo to pro mě v něčem složité? Chybělo mi něco? Kam jsem se zatím posunula?

Bublina: Po půl roce jsem se na své plnění podívala s odstupem. Přišel čas si říct, jestli se mi plnění povedlo, nebo ne. Splnila jsem určený cíl, že budu po dobu půl roku jezdit každý týden aspoň jednou na kole a ujedu aspoň 10 km týdně? Ano. A kam jsem se posunula? Myslím, že můžu říct, že jsem rozhodně v lepší kondici a hlavně mám lepší vztah k cyklistice.

Bublina: Díky cyklovýzvě jsem se posunula zase o kus dál v oblasti Objevování vlastních fyzických a duševních možností. Tak teď se pustím do něčeho jiného, třeba z oblasti Nalézání vlastního vztahu k přírodě. Vlastně moc nevím kde začít, asi mrknu do databáze výzev na roverském rozcestníku .

Projekt

Narozdíl od výzvy rozhodnutí o volbě projektu je společným rozhodnutím týmu. Volí tak, aby si v práci na něm každý našel něco pro svůj osobní rozvoj, něco, na čem se celý tým shodne (nebo demokraticky kompromisně domluví). 

Pedro: Na jedné schůzce roverského kmene jsme se bavili o tom, co bychom společně podnikli. Po živé diskuzi jsme dospěli k závěru, uspořádat charitativní bazárek.

Pedro: Prvním společným úkolem bylo vytvořit si jasný cíl projektu. Čeho chceme dosáhnout? Určili jsme si, že cílem bude Uspořádat charitativní akci na podporu místní organizace. Konkrétně uspořádat charitativní bazárek na podporu místního dětského domova. Dalším krokem bylo dát dohromady, co všechno to obnáší. To máte určit termín, zajistit prostor, shromáždit věci k prodeji, pozvat veřejnost… Ale hlavně spojit se s danou organizací a seznámit je s našimi myšlenkami a společně se sladit a nastavit partnerskou spolupráci. Na naší první schůzce jsme si určili termín, dost daleko, abychom stihli vše připravit a aby nás tam mohlo být, co nejvíc. Pak jsme si začali rozdělovat úkoly v týmu, aby každý z nás byl za něco zodpovědný. Vedení se ujala Léňa, což byla dobrá volba, protože je spolehlivá a vždycky všechno dělá včas. Léňa nám udělala časový plán, ve kterém bylo zaznačeno, do kdy má být co hotové.

Pedro: Ne všem se nám dařilo zvládnout všechno v termínu, ale proto tu byla Léňa, aby včas zasáhla a případně nám pomohla. Každý týden na schůzce jsme si udělali rychlou poradu, a řekli si, jak se nám s úkoly daří. Ještě než nastal den D, na jedné schůzce jsme probírali všechny možné situace, které můžou nastat, abychom se na ně připravili. Co by mohlo kiksnout? Z čeho máme obavy nebo na co se naopak těšíme? Spolu jsme zkusili vymyslet i plány B, pro případ, že by se něco opravdu nepovedlo.

Pedro: Hned na schůzce po bazárku jsme si o akci povídali. Probrali jsme, jak si myslíme, že se povedla, co si z ní odnášíme a taky jsme každý za sebe sdělili, jak se nám líbila naše role v projektu a co každému z nás šlo a co ne. Po schůzce jsme si ještě dali za úkol, aby si každý z nás zhodnotil svou roli na projektu samostatně. Kam jsem se posunul? Co jsem se o sobě dozvěděl? Co se mi během práce na projektu povedlo a co naopak ne? A jak bych to udělal příště jinak?

Nové projekty vás možná budou napadat na základě zkušenosti z již proběhlých projektů samy. Objevíte nové zajímavé téma, zjistíte, že na to, co jste udělali lze nějak hezky navázat. Případně se neváhejte inspirovat databází projektů na roverském rozcestníku

Otázky a odpovědi k plnění projektu či výzvy

Na následující stránce nejdete například návod, jak v daných etapách roverské cesty přistupovat k plnění, potvrzování, rušení či úpravě výzev nebo projektů.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.