( Aktuální )
Zveřejněno 2. 6. 2021
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz

Hodnocení plnění úkolu

Jak hodnotit plnění úkolu? Proč je hodnocení důležité a jak ho správně používat?
Co dělá skaut či skautka Proč je to důležité Jak používat
Zhodnotí, jestli už má úkol splněný. Pokud ano, podepíše se do kolonky Můj podpis Skaut či skautka se učí sebehodnocení. Říkáme, že jako první je důležitý vždy jeho či její názor na splnění. Dáváme jim tím důvěru. Pokud skaut či skautka nemají u úkolu svůj podpis a žádají vás o podpis (svědka, svědkyně či vedení), zeptejte se jich, jestli si myslí, že už úkol mají splněný. Pokud nevědí, můžete jim pomoci návodnými otázkami.
Požádá někoho, kdo může plnění úkolu posoudit,  o zpětnou vazbu. Pokud tento člověk usoudí, že má skaut/​ka splněno, podepíše se do kolonky svědek/​svědkyně. Může to být kamarád či kamarádka, někdo z rodiny, z oddílu apod. Zpětná vazba od svědka či svědkyně slouží tomu, aby úkol opravdu pomáhal k rozvoji. Pokud skaut či skautka vědí, co se při plnění úkolu dařilo a co je potřeba zlepšit, odnášejí si mnohonásobně větší zkušenost, než kdyby si úkol ve stezce jen odškrtli jako splněný. Popovídejte si, co se při plnění úkolu povedlo. Buďte konkrétní. Pokud to jde, můžete si zlepšení ukázat prakticky. U některých úkolů je vhodné najít si klidné místo a povídat si déle (slib a zákon), jindy postačí zpětná vazba přímo u plnění (sekání sekerou).
Ukáže úkol někomu z oddílu, kdo má stezku na starosti – vedoucí, rádce či rádkyně apod. Jejich podpis patří do kolonky Podpis vedení. Může to být stejná osoba jako svědek či svědkyně. Tato kolonka pomáhá vedení oddílu, aby si udrželo přehled o plnění stezky. Doporučujeme určit jednu osobu nebo zřídit společné záznamové místo pro oddílovou radu, kde bude přehledně napsáno, kdo má co splněného. Pokud je svědek či svědkyně stejná osoba jako u podpisu vedení, neměl/​a by zapomínat na předchozí krok – zpětnou vazbu Podepisování do kolonky Podpis vedení je ideální chvíle, kdy zapsat splněný úkol do tabulky pro vedoucí či na společné záznamové místo. Podpis také můžete využít jako příležitost k povídání si o celém úkolu. Např.: jak se plnění úkolu skautovi či skautce dařilo, co nového se naučil/​a nebo vyzkoušel/​a, co si odnáší ze zpětné vazby svědka či svědkyně apod.

Jsou u úkolu tři podpisy? Úkol ve stezce je hotový! Hotový úkol je základní krok při plnění stezky.

Hledejte společný čas na plnění stezky, chvíli, kdy jednotlivci či dvojice mohou přijít za vedoucími a zabývat se plněním. Pomůže vám udržet si přehled o plnění, v klidu se podívat, jak si kluci a holky ve své stezce vedou. V neposlední řadě jde o příjemný čas, který mají skaut či skautka a vedoucí pro sebe mimo ostatní program. 

Příklady, jak takový čas může fungovat:

  • Schůzka 1× za měsíc, kde je dostatek vedoucích. Každý skaut či skautka si vždy určitou dobu s vedoucí/m povídá o stezce. Pro ty ostatní je připravený jiný program. Všichni se vystřídají.
  • Pravidelná dvouhodinka na každé výpravě – každý vedoucí nabízí konkrétní oblast, skauti a skautky si vyberou, kam chtějí jít, nebo postupně navštíví všechny vedoucí.
  • Pravidelná hodina na táboře. Skauti a skautky se předem s vedoucí/m domluví, kdy dorazí.
  • Vyhrazená půlhodinka na každé schůzce.
  • Hodinka na stezku během pravidelné přespávačky v klubovně.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.