( Aktuální )
Zveřejněno 23. 5. 2022
Martina Hanyková
KÚJ – program tým, stezky, odborky, kompetence
martina.adamcova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Základy

Stezka je výborný pomocník pro rozvoj každého skauta a skautky. Nabízí řadu praktických úkolů, které budou bavit a vzdělávat. Navíc poskytuje dostatek svobody, aby vhodně doplňovala celoroční program každého oddílu. 

Stezku tvoří Nováček a stezka, která obsahuje dva stupně. Nováčkovská část pomáhá nově příchozím začlenit se do  do skautského oddílu. Prostor na prohlubování znalostí, dovedností a postojů je záměrně až později ve stezce. 

Jak se stezkou pracovat, najdeš v návodu níže. Podívat se můžeš také na video:

K němu se bude hodit si stáhnout i pracovní list.

Části stezky

Sešit Nováček je určen všem klukům a holkám, kteří ve výchovné kategorii skautů a skautek začínají. Tedy jak těm, co přecházejí od vlčat a světlušek, tak těm, co do skautské organizace přicházejí poprvé. 

Jednotlivé kapitoly Nováčka napomáhají k plnění nováčkovské zkoušky pomocí informačních textů, doplňovaček, otázek a aktivit k vyzkoušení. 

Nováček obsahuje také kapitoly, ke kterým nejsou v Nováčkovské zkoušce žádné úkoly. Tyto kapitoly slouží k širšímu seznámení se se skautingem. Úkoly jsou až ve skautské stezce.

Prolistujte si Nováčka Nováčkovská zkouška

První stupeň se skládá ze dvou cest: Země a Vody. Najdete zde 38 základních úkolů, které jsou rozděleny do šesti oblastí. Oblasti jsou rozlišeny barevně pro lepší přehlednost. Každá oblast se dělí do několika podoblastí.

Cesta země & vody ke stažení Jak vypadá stránka stezky?

Druhý stupeň se skládá ze dvou cest: Vzduchu a Ohně. V druhém stupni je 50 základních úkolů. Ty jsou také rozděleny do šesti oblastí se stejným barevným označením jako v stupni prvním. I tyto oblasti se dělí do několika podoblastí, ale oproti prvnímu stupni přibyly další tři podoblasti: Moje dobrá parta (v oblasti Můj domov), Propojený svět (v oblasti Svět okolo nás) a Šetrné chování (v Přírodě kolem nás).

Stezka obsahuje osobní rozšíření – tzv. zamčené stránky. Každý skaut či skautka si sám/​sama vybírá, jak moc si chtějí stezku rozšířit.  

Ke každé podoblasti existuje jedna zamčená stránka, která obsahuje nabídku úkolů a odborek, jež se k dané podoblasti vztahují. Pro splnění stránky je potřeba splnit:

  • buď dva úkoly z nabídky,
  • nebo jednu nabízenou odborku pro svou věkovou kategorii (lze uznat i zpětně).

Stránku osobního rozšíření je možné začít plnit až ve chvíli, kdy má skaut či skautka splněnou danou podoblast. Počet stránek si volí na začátku každé cesty 2. stupně (Vzduchu a Ohně), tedy přibližně na rok.

Cesta vzduchu & ohně ke stažení Jak vypadá stránka stezky?

Po splnění Cesty získá skaut či skautka příslušnou nášivku jako připomínku plnění. Nášivka se našívá na pravou kapsu doprostřed. Za každou cestu získá skaut či skautka jiný tvar, který dohromady dává celý obrazec, květ – symbol růstu. 

Předávání nášivky by mělo být významným okamžikem. Může se tak stát například při oddílovém rituálu, na nástupu nebo u slavnostního ohně.  

Součástí stezky jsou výzvy. Po dokončení Cesty Země, Vody a Vzduchu následuje vždy nabídka tří výzev.

Pro vodácké oddíly a oddíly pracující s vodáckými doplňky je po každé z těchto Cest nabídka rozšířena o další dvě vodácké výzvy (podrobnosti najdete v brožuře O vodáckých doplňcích skautské stezky ).

Po Cestě Ohně následuje výzva Osobní, kterou si skaut či skautka vytváří sám/​sama podle pomocných otázek. Je vždy možné plnit více výzev z nabídky splněných Cest, a to i zpětně (např. po Cestě Vody výzvy, které jsou po Cestě Země). Počet výzev splněných v rámci jednoho roku vždy závisí na rozhodnutí vedoucích. Zvažte vždy časové možnosti vašich akcí (především asi táborů).

Při plnění výzev vždy dbejte na bezpečnost všech zúčastněných. Zvažte, kde a kdy budou vaši skauti a skautky výzvu plnit, jaké mohou nastat problémy a jak se jim dá předejít. 

Přehled výzev s jejich základním popisem a bezpečnostními doporučeními najdete v brožuře O skautské stezce pro vedoucí (str.55).

Na konci každého stupně mohou skauti a skautky zažít rituál. Ve stezce najdete popsán obecný rámec rituálu, který odkazuje k jednotlivým živlům. Dle svých potřeb a zvyklostí si můžete rituál v oddíle upravit.

K čemu rituál slouží:

  • Zakončení celého stupně. Skauti a skautky rituálem uzavřou plnění 1. nebo 2.  stupně. 
  • Rituál také může mít rovinu symbolickou. Po splnění stupně uzavřou důležitou etapu skautského života a začínají novou (polovina skautského věku po 1. stupni nebo konec skautského věku a začátek roveringu po 2. stupni). Nebojte se tuto příležitost při rituálu využít například k přestupu do roverského kmene.
  • Pro některé může být rituál také lákavým zážitkem. Na některé působí významnost okamžiku, na další zase možnost přemýšlet. Možná si už mezi sebou starší a mladší členové a členky řekli, jak rituál probíhá, a o to více se na něj těší. 

Již nejste začátečníci se stezkou a rádi byste se dozvěděli něco navíc?

Napadají vás otázky?

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.