( Aktuální )
Zveřejněno 30. 1. 2023
Martina Hanyková
KÚJ – program tým, stezky, odborky, kompetence
martina.adamcova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

K jakým cílům vést skauty a skautky?

Kompetence je souhrnné označení pro znalost, dovednost nebo postoj, kterých chceme ve výchově svěřených dětí dosáhnout. Jinými slovy: kompetence znamená výchovný cíl. Kompetence používáme, abychom lépe pojmenovali, čeho chceme při výchově v oddílech dosáhnout.

Aby každý oddíl nemusel složitě vymýšlet, jak skautskou výchovu nastavit, vznikl soubor dvaceti čtyř kompetencí. Věříme, že právě tyto kompetence jsou pro skautskou výchovu (od benjamínků až k roverům a rangers) ty nejdůležitější. Jsou členěny do 6 oblastí výchovného programu. Toto rozdělení kopíruje současné stezky a z metodiky: Co umím a znám, Kdo jsem, Moje kamarádství, Můj domov, Svět okolo nás, Příroda kolem nás. Tyto oblasti se následně dělí do podoblastí. 

Vodní skauti a skautky mají ještě další oblast výchovného programu - Vodácké doplňky.

Věková kategorie skautů a skautek má svoje projevy rozpracované zde. Pro oblast Vodáckých doplňků je to zde . Pokud vás zajímá, jak s projevy kompetencí pracovat, přečtěte si článek z časopisu Skauting .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.