( Aktuální )
Zveřejněno 23. 7. 2022
Petra Meslová (Péťa)
KÚJ – koordinátorka vybraných online projektů
petra.meslova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Software pro skauty - Techsoup

Organizační jednotky a také skautští dobrovolníci (činovníci i další osoby pomáhající u oddílů a jednotek) mohou získat počítačový software legálně a za zlomkové ceny prostřednictvím programu Techsoup.

Program zprostředkovává nabídku software neziskovým organizacím jako je Junák - český skaut a přímo spolupracuje s výrobci jednotlivých nabízených produktů. Za dodržení potřebných pravidel je možné software používat nejen na počítačích vlastněných organizační jednotkou, ale také na osobních zařízeních členů. Software však vždy musí být  používán k vykonávání činností a úkolů pro tuto organizační jednotku a nesmí být využíván komerčně. Nic ovšem nebrání tomu, aby daný dobrovolník, který software používá pro potřebu organizační jednotky, jej používal i pro své osobní potřeby (studium apod.), pokud jsou nekomerčního charakteru.

Kompletní nabídka produktů

Mezi nejzajímavější produkty, které je možné v rámci tohoto programu získat, patří:

Úplný seznam všech nabízených produktů najdete na webu Techsoup. Některé produkty jsou nabízeny v různých verzích (např. Microsoft Office ve verzi Standard a Plus), případně různých typech licencí (jednorázová, předplatné apod.). 

Podle typu zapojeného spolku může být přístup k některým typům produktům omezen - záleží na zaměření činnosti spolku (všechna skautské jednotky mají nabídku ale stejnou). 

Program TechSoup také nabízí možnost vzdělávání k produktům ve formě webinářů, návodů, školení a dalšího.

Jak se do programu zapojit

Do programu se vždy může přihlásit jen a pouze organizační jednotka, tedy např. středisko. To může následně software získat a musí jej také uhradit. Pokud je software využíván na počítačích jednotlivých skautských dobrovolníků, bude to vždy přes příslušnou organizační jednotku (samotní členové se do programu přihlásit nemůžou).

Přejděte k registraci na webu Techsoup a zde nejprve registruje účet osoby, která bude za jednotku program spravovat. 

Následně zadáte údaje o vaší organizační jednotce a počkáte na schválení přístupu k programu Techsoup. Junák - český skaut jako celek je do programu zapojen a všechny organizační jednotky se mohou připojovat snadno. Takže schválení OJ by mělo proběhnout během několika málo dní aniž by bylo potřeba něco dalšího kromě webové registrace. Pokud by však přeci jen bylo potřeba něco doplnit, zástupci Techsoup vás kontaktují e-mail s upřesňujícím požadavkem.

Jakmile bude vaše jednotka v programu autorizována, můžete kdykoli dle potřeby software získat. Objednání produktů probíhá obdobně jako na běžných e-shopech.

V případě nejasností se podívejte do sekce „Co mám dělat, když…“ nebo Techsoup přímo kontaktujte .

Chcete-li poskytnout software svému činovníkům či jinému dobrovolníkovi k instalaci na jeho vlastní počítač, musí s ním jednotka uzavřít dohodu. Tou vzájemně potvrdíte kdo a jaký software bude využívat a že je to i nadále pro neziskové účely v souvislosti s činností organizace. 

Stačí vyplnit níže uvedený dokument, podepsat ho a bezpečně uložit pro případ kontroly (v případě nutnosti jste povini ho poskytnout zástupcům Techsoup či poskytovateli software).

Dohoda o využití software v Techsoup dobrovolníkem [14.38 kB]

Jednou za 5 let je potřeba provést “revalidace” organizace v rámci programu techsoup. Na tuto skutečnost budete po přihlášení svým účtem na webu upozorněni včetně zobrazení všech podrobností. 

Revalidace typicky probíhá zasláním e-mailu na techtoup s potvrzením aktuálnosti kontaktní osoby a základních údajů jednotky. Během několika dnů bude vaše jednotka revalidována a budete moci software využívat i v dalším období.

Otázky a odpovědi k programu Techsoup

Pokud konkrétní dobrovolníci mají software v rámci faktické činnosti pro svou organizaci, lze jej používat i pro vlastní (nekomerční) účely. Dárcovský program ani licenční podmínky jednotlivých poskytovatelů toto jednání obvykle nezakazují.

Vždy je však nutné, aby daný software z programu Techsoup hradila ze svého účtu přímo organizační jednotka. A také je potřeba, aby měl dobrovolník s jednotkou podepsanou dohodu (potvrzení) o využívání software a dodržování potřebných podmínek.

Dohoda o využití software v Techsoup dobrovolníkem [14.38 kB]

Většinu údajů a dokumentů potřebných k posouzení oprávněnosti přístupu OJ k programu Techsoup se děje automaticky na základě zapojení Junáka - českého skauta a oficiálních údajů z veřejného spolkového rejstříku . Techsoup však může narazit na situaci, kdy pro konkrétní případ potřebuje ověřit ještě další doplňující údaje či dokumenty, které nebylo možné přímo získat. V takovém (spíše výjimečném) případě vás kontaktuje a budete muset dle instrukcí doplnit další potřebné.

Z administrativních poplatků je zajišťován provoz programu Techsoup Česká republika, což umožňuje efektivní a nezávislé fungování tohoto programu. Nejčastějším modelem poplatků je pevná výše administrativního poplatku za jednu licenci či za jednoho uživatele. Výše těchto poplatků je určována ve spolupráci s poskytovatelem daného produktu a to tak, aby odpovídala typicky 5 až 20 % běžné tržní hodnoty. Nabídka vždy odpovídá celosvětovému pravidlu Techsoup, že se musí jednat o nejvýhodnější nabídku daného produktu dostupnou neziskovým organizacím.

Ano, většina společností deklaruje, že před vypršením příslušné licence je možné si data stáhnout. Stejně tak, pokud není uvedeno jinak, jsou data ve vlastnictví výhradně organizace.

Úplný seznam všech produktů nabízených v programu Techsoup najdete v katalogu na webu programu . Některé produkty jsou nabízeny v různých verzích (např. Microsoft Office ve verzi Standard a Plus), případně typech licencí (trvalá, předplatné, verze s doplňkovými službami apod.). Nabídka produktů se různě rozšiřuje, podle toho jak se správcům programu Techsoup daří domlouvat partnerství a spolupráci s dalšími firmami tvořícími software. 

Podle typu zapojené neziskové organizace může být přístup k některým typům produktům omezen - záleží na zaměření činnosti organizace. Všechny skautské jednotky mají nabídku vždy stejnou a měla by zahrnovat veškerý dostupný software nabízený v programu Techsoup, kromě produktů Cisco.

Další otázky a odpovědi

Máte-li další otázky, na které hledáte odpovědi, podívejte se do sekce FAQ na webu techsoup .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.