( Aktuální )
Platné 31. 8. 2020 – Neomezeno, Účinné od 1. 9. 2020

Přihláška na akci pro účastníka – nečlena

Používá se pouze pro nečleny, kteří se účastní skautských akcí (např. táborů). Obsahuje kompletní informace a poučení k nakládání s osobními údaji. Členové organizace přihlášku na akci s tímto poučením nepotřebují, neboť měli potřebné poučení už na přihlášce do organizace.

Přihláška nečlena na akci (neplnoletý účastník)

Přihláška na skautskou akci pro neplnoletého nečlena s možností předvyplnění v počítači a následnému tisku a podpisu.

Pokud řešíte přihlášku na tábor, doporučujeme použít zcela elektronické táborové přihlášky dostupné ve skautISu (viz táborové e-přihlášky v nápovědě ), které umožňují snadno v rámci online formuláře přihlásit nejen mladší i dospělé členy organizace, ale i libovolného nečlena. Můžete si tak zjednoduši související administrativu.

Text poučení k přihlášce nečlena na akci

V případě, že si chcete udělat vlastní grafickou podobu přihlášky na akci pro neplnoletého nečlena (nechcete použít kompletně připravenou výše uvedenou přihlášku), je nutné k tomu využít přesný a nijak nezměněný text níže uvedeného poučení k přihlášcena akci (v této podobě je povinný a je v souladu s GDPR).

Součástí přihlášky na akci musí být vždy:

  1. identifikace účastníci se osoby (jméno, příjmení a datum narození)
  2. níže uvedené poučení k přihlášce včetně části na zaškrtnutí souhlasů a podpisy
  3. případně rozšiřující evidenční list údajů, do kterého se vyplňují další konkrétní údaje účastníka (ten samostatně netvoří celou přihlášku na akci)

K této přihlášce, která obsahuje poučení o ochraně osobních údajů a další informace, je možné dle typu a potřeb pořadatele akce doplnit formulář pro vyplnění dalších osobních údajů o účastníkovi akce a jeho zákonných zástupcích. Například lze využít obecný vzor evidenčního listu k přihláškám.

Řešení pro dospělé nečleny na akcích

Jestliže se má skautské akce (např. tábora) účastnit a přihlásit na ní dospělý nečlen, použijte výše uvedené poučení k přihlášce nečlena na akci a místo částí zmiňující zákonného zástupce (rodiče) použijte přímo danou dospělou osobu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.