( Aktuální )
Platné 31. 8. 2020 – Neomezeno, Účinné od 1. 9. 2020

Přihláška dospělého člena

Kompletní přihláška dospělého člena, která kromě poučení o zpracování osobních údajů a dalších informací, obsahuje i formulář pro vyplnění základních údajů o člence či členovi.

Elektronická přihláška mladšího člena ve skautISu

Pokud chcete využít zcela elektronickou cestu pro přihlášky nových členů do Junáka - českého skauta, můžete využít e-přihlášky ve skautISu . Jestliže vám (i budoucímu členovi) více vyhovuje papírová přihláška, použijte níže uvedené papírové přihlášky.

Papírová přihláška dospělého člena k tisku

Základní verze přihlášky připravená přímo k tisku a ručnímu vyplnění na papíře.  Doporučujeme tisk na formát A4 (ideálně oboustranně). První dvě strany tvoří povinná přihláška s poučením a podpisy (tu je nutné od členů vybírat), poslední strana jsou informace o skautingu (slouží především členovi). Nezapomeňte na přihlášku vypnit oficiální údaje o středisku (lze např. otisknout střediskové razítko).

Papírová přihláška dospělého člena k elektronickému předvyplnění

Níže uvedená verze přihlášky je připravena k elektronickému vyplnění v počítači a následně k tisku a podepsání. Doporučujeme do této PDF verze vypsat v počítači kompletní název, IČO a sídlo střediska (lze např. v bezplatném Adobe Reader) a teprve následně distribuovat mezi budoucí dospělé členy. Ti mohou údaje do přihlášky vyplnit a poté snadno tisknout na formát A4(ideálně oboustranně) a podepsat. První dvě strany tvoří povinná přihláška s poučením a podpisy (tu je nutné od členů vybírat), poslední strana jsou informace o skautingu (slouží především členovi).

Text poučení k přihlášce dospělého člena

V případě, že si chcete v rámci střediska udělat vlastní grafickou podobu přihlášky (nechcete použít kompletně připravené výše uvedené přihlášky), je nutné k tomu využít přesný a nijak nezměněný text níže uvedeného poučení k přihlášce mladšího člena (v této podobě je povinný a je v souladu s GDPR).

V případě, že si podle tohoto textu vytváříte vlastní grafickou podobu přihlášky, pamatujte, že součástí přihlášky musí být vždy:

  1. identifikace člena (jméno, příjmení a datum narození),
  2. v tomto souboru uvedené poučení k přihlášce včetně části na zaškrtnutí souhlasů a podpisy,
  3. evidenční list údajů, do kterého se vyplňují konkrétní údaje člena (ten samostatně netvoří celou přihlášku).

Do žlutě vyznačeného místa nezapomeňte uvést úplný název vašeho střediska a jeho IČO.

Pozor na volitelné souhlasy a nutnost podpisu přihlášky: Na konci poučení k přihlášce jsou 4 možnosti vyznačení volitelných souhlasů. Pro snadné a pohodlné fungování v oddíle se hodí, pokud člen dá souhlas se všemi částmi. Při přebírání přihlášky prosím kontrolujte, jestli jsou souhlasy zaškrnuty (případně se slušně zeptejte, zda nedošlo k přehlédnutí) a že je přihláška řádně podepsána! Pokud nějaký souhlas nedají, je nutné tuto skutečnost vyznačit k dané osobě do skautISu a hlavně se pak podle toho chovat (např. nezveřejňovat fotky na Facebooku a dalších sociálních sítích, pokud k tomu není vyznačen souhlas).

Doplnění přihlášky evidenčním listem

V případě potřeby je možné tuto přihlášku ještě doplnit dalším vlastním rozšiřujícím formulářem (případně i on-line verzí), kde oddíl či středisko sesbírá od člena další potřebné osobní údaje (až v rozsahu zpracováváných údajů dle poučení) pro zajištění oddílové činnosti. Základní podoba takového evidenčního listu je předpřipravena a můžete si ji také stáhnout.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.