( Aktuální )
Platné 31. 8. 2020 – Neomezeno, Účinné od 1. 9. 2020

Přihláška na akci pro neplnoletého účastníka – nečlena

Používá se pouze pro nečleny, kteří se účastní skautských akcí. Členové organizace přihlášku na akci s tímto poučením nepotřebují, neboť měli potřebné poučení už na přihlášce do organizace.

Přihláška nečlena na akci

Přihláška na skautskou akci pro neplnoletého nečlena s možností předvyplnění v počítači a následnému tisku a podpisu.

Text poučení k přihlášce nečlena na akci

V případě, že si chcete udělat vlastní grafickou podobu přihlášky na akci pro neplnoletého nečlena (nechcete použít kompletně připravenou výše uvedenou přihlášku), je nutné k tomu využít přesný a nijak nezměněný text níže uvedeného poučení k přihlášcena akci (v této podobě je povinný a je v souladu s GDPR).

Součástí přihlášky na akci musí být vždy:

  1. identifikace účastníci se osoby (jméno, příjmení a datum narození)
  2. níže uvedené poučení k přihlášce včetně části na zaškrtnutí souhlasů a podpisy
  3. případně rozšiřující evidenční list údajů, do kterého se vyplňují další konkrétní údaje účastníka (ten samostatně netvoří celou přihlášku na akci)

K této přihlášce, která obsahuje poučení o ochraně osobních údajů a další informace, je možné dle typu a potřeb pořadatele akce doplnit formulář pro vyplnění dalších osobních údajů o účastníkovi akce a jeho zákonných zástupcích. Například lze využít obecný vzor evidenčního listu k přihláškám.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.