( Aktuální )
Platné 7. 2. 2015 – Neomezeno, Účinné od 7. 2. 2015
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Řád ke změně názvu

1. Úvodní ustanovení

(1) V návaznosti na usnesení č. 4 XIV. Valného sněmu Junáka v Litomyšli a na čl. 178 Stanov stanovuje tento řád termín účinnosti změny názvu.

2. Změna názvu

(2) Ke dni 1. 4. 2015 se mění název spolku Junák - svaz skautů a skautek ČR (IČ: 00409430) na nový název: Junák – český skaut, z. s.

(3) Ke stejnému dni se mění základní část názvu organizačních jednotek, pobočných spolků ve smyslu občanského zákoníku, z původního: Junák - svaz skautů a skautek ČR na nový název: Junák - český skaut. Podrobnosti stanoví směrnice vydaná Výkonnou radou.

3. Závěrečná a přechodná ustanovení

(4) Tento řád byl schválen Náčelnictvem dne 7. 2. 2015 a nabývá účinnosti dnem schválení.

Náčelní: Mgr. Eva Měřínská

Náčelník: Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Starosta: Ing. JosefVýprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.