( Aktuální )
Platné 7. 2. 2015 – Neomezeno, Účinné od 7. 2. 2015
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Předpis: Řád ke změně názvu

1. Úvodní ustanovení

(1) V návaznosti na usnesení č. 4 XIV. Valného sněmu Junáka v Litomyšli a na čl. 178 Stanov stanovuje tento řád termín účinnosti změny názvu.

2. Změna názvu

(2) Ke dni 1. 4. 2015 se mění název spolku Junák - svaz skautů a skautek ČR (IČ: 00409430) na nový název: Junák – český skaut, z. s.

(3) Ke stejnému dni se mění základní část názvu organizačních jednotek, pobočných spolků ve smyslu občanského zákoníku, z původního: Junák - svaz skautů a skautek ČR na nový název: Junák - český skaut. Podrobnosti stanoví směrnice vydaná Výkonnou radou.

3. Závěrečná a přechodná ustanovení

(4) Tento řád byl schválen Náčelnictvem dne 7. 2. 2015 a nabývá účinnosti dnem schválení.

Náčelní: Mgr. Eva Měřínská

Náčelník: Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Starosta: Ing. JosefVýprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.