( Aktuální )
Platné 26. 2. 2011 – Neomezeno, Účinné od 26. 2. 2011
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut – Čestný odznak „Za čin junácký“

1. Historie a způsob zřízení

(1) Čestný odznak “Za čin junácký“ byl zřízen roku 1919 Náčelnictvem Svazu junáků skautů Republiky Československé k ocenění obětavosti a statečnosti a její statut byl upraven rozhodnutím Náčelnictva Junáka v roce 2003.

2. Instanční postup

(2) Předkladatel návrhu: Organizační jednotky, nebo Ústřední orgány.

(3) Schvalovatel návrhu: 1. stupeň Krajská rada Junáka, 2 a 3. stupeň Náčelnictvo Junáka

(4) Udělovatel vyznamenání: Náčelní(k) kmene.

(5) Řádový den: Není stanoveno.

3. Udělení

  1. 3. stupeň - zlatý – Za nasazení vlastního života, jehož výsledkem byla záchrana několika lidských životů. Za velmi významný obětavý a hrdinský čin hodný uznání. Při ztrátě života může být udělen „in memoriam“
  2. 2. stupeň - stříbrný – Za záchranu života s nasazením vlastního života, či mimořádné působení v humanitárních akcích, za příkladnou odvahu a statečnost. Neuděluje se „in memoriam“.
  3. 1. stupeň - bronzový – Za přímou účast při záchraně života a majetku, za mimořádnou pomoc při živelných pohromách, za odvahu a statečnost. Neuděluje se „in memoriam“.

(6) Návrh ve všech stupních musí být doložen písemným svědectvím. Čestný odznak “Za čin junácký“ může být mimořádně udělen ve všech stupních i nečlenům Junáka.

4. Sbor nositelů

(7) Sbor nositelů Čestného odznaku “Za čin junácký“ není ustaven.

5. Počet stupňů

(8) Čestný odznak “Za čin junácký“ má tři stupně.

6. Počet nositelů

(9) Počet nositelů Čestného odznaku “Za čin junácký“není omezen.

7. Oprávnění nositelů

(10) Udělení Čestného odznaku “Za čin junácký“ pro nositele nezakládá žádná zvláštní práva

8. Popis

(11) Insignii tvoří jednostranný odznak o průměru 32 mm. Na rubu je ve stylizovaném věnci skautská lilie podložená zvlněnou stuhou s nápisem “Za čin junácký”.

(12) Insignie se nosí na středu levé kapsy košile či na pravé straně slavnostního saka.

9. Závěrečná ustanovení

(13) Statut nabývá platnosti dnem schválení. Schváleno Náčelnictvem Junáka 26. 2. 2011.

Náčelní DK: Ak. mal. Michala K. Rocmanová, v. r.

Náčelník CHK: Zdeněk Prančl, v. r.

Starosta Junáka: Ing. Josef Výprachtický, v. r.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.