( Aktuální )
Platné 26. 2. 2011 – Neomezeno, Účinné od 25. 2. 2011
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Předpis: Statut – Medaile Bronzového bobra

1. Historie a způsob zřízení 

(1) Medaile Bronzového bobra byla zřízena v roce 2003 rozhodnutím Náčelnictva Junáka na návrh Hlavního kapitanátu vodních skautů, zejména k ocenění práce kapitánů a kapitánek při výchově vodních skautů.

2. Instanční postup 

(2) Předkladatel návrhu:Organizační jednotka registrující vodní skauty

(3) Schvalovatel návrhu:Hlavní kapitanát VS

(4) Udělovatel vyznamenání:Hlavní kapitán VS

(5) Řádový den:není stanoveno

3. Udělení 

(6) Medaile Bronzového bobra je udělována členům Junáka za soustavnou aktivní činnost, přinášející rozvoj českého vodního skautingu a zejména úspěšné vedení oddílů VS a přístavů.

(7) Medaile Bronzového bobra může být ve výjimečných případech udělena i nečlenům Junáka, za významnou činnost pro rozvoj vodního skautingu.

(8) Neuděluje se „in memoriam“.

4. Sbor nositelů 

(9) Sbor nositelů Medaile Bronzového bobra není ustaven.

5. Počet stupňů

(10) Medaile Bronzového bobra má jeden stupeň.

6. Počet nositelů 

(11) Počet nositelů není stanoven.

7. Oprávnění nositelů 

(12) Udělení Medaile Bronzového bobra pro jejich nositele nezakládá žádná zvláštní práva.

8. Popis 

(13) Insignii tvoří oboustranná Medaile o průměru 32 mm z červeného kovu. Na rubové straně je silueta vpravo hledícího bobra. Na lícové straně je znak VS Junáka a opis „Povinnost – odpovědnost – kázeň“.

(14) Stuha je náprsní, 38 mm široká, 55 mm dlouhá, červeno-modro-červená v poměru 15:8:15

(15) Stužka odpovídá barevně stuze, má rozměry 38x10 mm.

(16) Insignie Medaile Bronzového bobra se nosí na náprsní stuze, ženy na motýlové stuze na levé straně hrudi.

9. Závěrečná ustanovení

(17) Statut nabývá platnosti dnem schválení. Schváleno Náčelnictvem Junáka 26. 2. 2011.

Náčelní DK: Ak. mal. Michala K. Rocmanová, v. r.

Náčelník CHK: Zdeněk Prančl, v. r.

Starosta Junáka: Ing. Josef Výprachtický, v. r.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.