( Aktuální )
Platné 20. 3. 2016 – Neomezeno, Účinné od 1. 7. 2016
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut – Medaile Merkura

1. Historie a způsob zřízení

(1) Medaile Merkura byla zřízena roku 2016 Náčelnictvem jako výraz ocenění za úspěšnou práci a dlouhodobý přínos členkám a členům Junáka, podílejících se na ekonomickém a organizačním zajištění činností organizačních jednotek Junáka.

2. Instanční postup

(2) Předkladatel návrhu: činovník Junáka.

(3) Schvalovatel návrhu: 1. a 2. stupeň KRJ nebo Náčelnictvo, 3. stupeň Náčelnictvo.

(4) Udělovatel vyznamenání: ve všech stupních náčelní či náčelník.

(5) Řádový den: není stanoven.

3. Návrh a udělení

(6) Medaile se uděluje činovníkům organizačních jednotek vytvářejícím zázemí pro výchovnou činnost za dlouhodobou kvalitní a nadstandardní činnost v hospodářské nebo organizační oblasti, která má konkrétní přínos pro OJ (včetně ZvOJ) nebo Junáka (jako celek). Jedná se zejména o vedoucí jednotek, organizační zpravodaje, hospodáře, fundraisery, projektové manažery, členy revizních komisí, správce základen, kluboven, tábořišť atp.

(7) Navrhovatel musí ve svém návrhu prokázat délku, kvalitu a nadstandardnost činnosti navrhovaného činovníka a popsat jeho přínos pro OJ nebo Junáka (jako celek). V případě návrhu medaile 3. stupně musí doložit mimořádný význam činnosti navrhovaného.

(8) Udělení vyššího stupně není podmíněno držením nižšího stupně.

(9) Medaile se neuděluje in memoriam.

(10) Činovník může obdržet

  1. Medaili Merkura 1. stupně za alespoň 5 let činnosti v hospodářské či organizační oblasti.
  2. Medaili Merkura 2. stupně za alespoň 10 let činnosti v hospodářské či organizační oblasti, kdy činnost musí svoji podstatou přesahovat domovskou (základní či zvláštní) organizační jednotku (např. práce pro VOJ či servis pro jednotky v rámci regionu (okresu) atp.) po dobu delší než 5 let.
  3. Medaili Merkura 3. stupně za alespoň 15 let činnosti v hospodářské či organizační oblasti, kdy činnost musí svoji podstatou přesahovat domovskou organizační jednotku po dobu delší než 5 let. Výsledky práce činovníka musí mít mimořádný význam pro skautský kraj nebo Junák (jako celek) a pro rozvoj hospodářských nebo organizačních činovníků.

4. Sbor nositelů

(11) Sbor nositelů Medaile Merkura není ustaven.

5. Počet stupňů

(12) Medaile Merkura má tři stupně.

6. Počet nositelů

(13) Počet nositelů Medaile Merkura není stanoven.

7. Oprávnění nositelů

(14) Udělení Medaile Merkura nezakládá žádná zvláštní práva.

8. Popis

(15) Insignii tvoří jednostranná kruhová medaile o průměru 32 mm. V reverzu jsou stylizovaně ztvárněny atributy římského boha Merkura – boha obchodu a zisku. Záchytné ouško na kroužku o průměru 12 mm.

(16) Jednotlivé stupně medaile jsou odlišeny takto:

3. stupeň je tvořen ze žlutého kovu.

2. stupeň je tvořen z bílého kovu.

1. stupeň je tvořen z červeného kovu.

(17) Stuha je náprsní – široká 38 mm, fialovo-žluto-fialovo-žluto-fialová v poměru 4:4:22:4:4 nošena na levé straně hrudi.

(18) Stužka odpovídá barevně a poměrově stuze a má rozměry 38 x 10 mm.

(19) Odlišení stupňů je na stužce provedeno za pomoci miniatury lipového lístku takto:

3. stupeň je opatřen miniaturou lipového lístku zlaté barvy.

2. stupeň je opatřen miniaturou lipového lístku stříbrné barvy.

1. stupeň je bez doplňků.

9. Závěrečná ustanovení

(20) Statut byl schválen Náčelnictvem dne 20. 3. 2016 a nabývá účinnosti dne 1. 7. 2016.

Náčelní: Mgr. Eva Měřínská

Náčelník: Ing. Marek Baláš

Starosta: Ing. Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.