( Aktuální )
Platné 29. 11. 2015 – Neomezeno, Účinné od 29. 11. 2015
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut – Medaile svatého Jiří

1. Historie a způsob zřízení

(1) Medaile svatého Jiří byla zřízena roku 2003 Náčelnictvem, jako výraz ocenění soustavné práce činovníků a činovnic Junáka, podílejících se na výchově dětí, mládeže a vzdělávání.

2. Instanční postup

(2) Předkladatel návrhu: činovník Junáka.

(3) Schvalovatel návrhu: 1. stupeň KRJ nebo Náčelnictvo, 2. a 3. stupeň Náčelnictvo.

(4) Udělovatel vyznamenání: ve všech stupních náčelní či náčelník.

(5) Řádový den: 24. duben – den sv. Jiří.

3. Návrh a udělení

(6) Medaile svatého Jiří se uděluje činovníkům:

  1. v úspěšné výchovné jednotce s kvalitní činností a dobrými výsledky (vůdce oddílu, zástupce vůdce oddílu),
  2. základních nebo vyšších organizačních jednotek nebo činovníkům na ústřední úrovní ve funkci podporující výchovu nebo vzdělávání (vedoucí střediska nebo jeho zástupce, výchovný zpravodaj, zpravodaj pro vzdělávání, zpravodaj pro personalistiku, či obdobná funkce, člen ústředních orgánů, odboru či pracovní skupiny atp.), nebo
  3. působícím jako organizátor výchovných či vzdělávacích akcí (závody, rádcovské kurzy, vzdělávací akce dle ŘVČČJ atp.) nebo instruktor vzdělávacích akcí.

(7) V návrhu musí být zřetelně definován konkrétní přínos navrženého činovníka pro danou jednotku. Dále musí být konkrétně uveden ukazatel úspěšnosti jednotky (stabilní členská základna, nárůst členské základny, umístění v závodech, kvalitní předání jednotky atp.) nebo kvality akce, na které se činovník podílí.

(8) Udělení vyššího stupně není podmíněno držením nižšího stupně.

(9) Medaile se neuděluje in memoriam.

(10) Činovník může obdržet:

  1. Medaili svatého Jiří 1. stupně za působení na výše uvedených pozicích v úhrnné době minimálně 5 let.
  2. Medaili svatého Jiří 2. stupně za působení na výše uvedených pozicích v úhrnné době minimálně 7 let. Současně je nutné působení činovníka na úrovni okresu či obdobné.
  3. Medaili svatého Jiří 3. stupně za dlouhodobý stabilní přínos na výše uvedených pozicích v úhrnné době minimálně 12 let. Současně je nutné působení činovníka na krajské či celostátní úrovni.

4. Sbor nositelů

(11) Sbor nositelů Medaile svatého Jiří není ustaven.

5. Počet stupňů

(12) Medaile svatého Jiří má tři stupně.

6. Počet nositelů

(13) Počet nositelů Medaile svatého Jiří není stanoven.

7. Oprávnění nositelů

(14) Udělení Medaile svatého Jiří nezakládá žádná zvláštní práva.

8. Popis

(15) Insignii tvoří oboustranná kruhová medaile o průměru 32 mm, v reversu je ztvárněn sv. Jiří bojující s drakem a v aversu lilie v trojlístku s heslem „Buď připraven“. Záchytné ouško na kroužku 12 mm v průměru.

(16) Jednotlivé stupně medaile jsou odlišeny takto:

3. stupeň je tvořen ze žlutého kovu.

2. stupeň je tvořen z bílého kovu.

1. stupeň je tvořen z červeného kovu.

(17) Stuha je náprsní – široká 38 mm, bílo-červeno-bílá v poměru 9:20:9 nošena na levé straně hrudi.

(18) Stužka odpovídá barevně stuze a má rozměry 38 x 10 mm.

(19) Odlišení stupňů je na stužce provedeno za pomoci doplňků takto:

3. stupeň je opatřen miniaturou lipového lístku zlaté barvy.

2. stupeň je opatřen miniaturou lipového lístku stříbrné barvy.

1. stupeň je bez doplňků.

9. Závěrečná ustanovení

(20) Ke dni účinnosti se zrušuje původní Statut - Medaile svatého Jiří, schválený dne 26. 2. 2011.

(21) Statut byl schválen Náčelnictvem dne 29. 11. 2015 a nabývá účinnosti dnem schválení.

Náčelní: Mgr. Eva Měřínská

Náčelník: Ing. Marek Baláš

Starosta: Ing. Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.