( Aktuální )
Platné 9. 9. 2006 – Neomezeno, Účinné od 9. 9. 2006
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut – Medaile Syrinx

1. Historie a způsob zřízení

(1) Medaile Syrinx (dále jen MSX) byla zřízena v roce 2003 rozhodnutím Náčelnictva Junákaa navazuje na Stříbrnou Syrinx zřízenou roku 1926 Výkonným výborem oldskautů Svazu junáků skautů Republiky Československé.

2. Instanční postup

(2) Předkladatelem návrhu může být každý člen Junáka starší 18 let.

(3) Schvalovatelem návrhu je Náčelnictvo Kmene dospělých.

(4) Udělovatelem vyznamenání je náčelní(k) Kmene dospělých.

(5) Řádovými dny jsou 24. duben a 28. říjen .

3. Udělení

(6) MSX má dva stupně:

  1. MSX 1.stupně (bronzová) je udělována členům a členkám Kmene dospělých, kteří se nejméně pětiletou činností aktivně podíleli na činnosti a rozvoji Kmene dospělých.
  2. MSX 2.stupně (stříbrná) je udělována zasloužilým členkám a členům Kmene dospělých, kteří se svou nejméně desetiletou činností aktivně podíleli na činnosti a rozvoji Kmene dospělých, zejména v oblasti organizační, programové, osvětové a publikační.

(7) Oba stupně lze udělit členkám a členům i jiných skautských českých a zahraničních organizací, kteří se zasloužili o rozvoj skautingu dospělých.

(8) MSX 1.stupeň lze udělit výjimečně i osobám, které nejsou členy žádné skautské organizace, ale zasloužili se o rozvoj skautingu dospělých.

(9) Oba stupně lze udělit „in memoriam“.

(10) Návrh na vyznamenání musí obsahovat vyjádření zpravodajů Kmene dospělých nadřízených osobě navrhovatele.

4. Popis insignií

(11) Insignii tvoří stylizovaný antický hudební nástroj – syrinx o sedmi píšťalách z nichž tři nejdelší překrývají vavřínový věnec, do kterého je syrinx vepsána.Vnější průměr věnce je 32 mm.

(12) Insignie 1. stupně je z bronzového kovu.

(13) Insignie 2. stupně je ze stříbrného kovu.

(14) Stuha je 38 mm široká, modro-žluto-modro-žluto-modrá v poměru 4:4:22:4:4 mm.

(15) Stužka odpovídá barevné stuze a má rozměry 38 x 10 mm.

(16) Na stužce 2. stupně je miniaturní pěticípá hvězdička ze stříbrného kovu. Stužka 1. stupně je bez doplňku.

5. Přechodná a závěrečná ustanovení

(17) Sbor nositelů MSX není ustaven.

(18) Počet nositelů MSX není stanoven.

(19) Udělení MSX pro jejich nositele nezakládá žádná zvláštní práva.

(20) Statut byl schválen NJ dne 9. 9. 2006 a nabývá účinnosti dnem schválení.

náčelní DK: Akad. mal. Michala Rocmanová

náčelník CHK: Zdeněk Prančl

starosta Junáka: Ing. František Šmajcl

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.