( Aktuální )
Platné 11. 12. 2005 – Neomezeno, Účinné od 1. 1. 2006
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Hospodářské správy Kmene dospělých

1. Úvodní ustanovení

(1) Zvláštní organizační jednotka „Hospodářská správa Kmene dospělých“ je zřízena pro plnění organizačně-právních a hospodářských činností ve prospěch Kmene dospělých Junáka a jeho náčelnictva.

2. Související vnitřní předpisy

(2) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména

 • Stanovy Junáka – svazu skautů a skautek ČR
 • Organizační řád a systemizace Junáka
 • Řád Kmene dospělých
 • Řád pro zakládání a rušení zvláštních organizačních jednotek.
 • 3. Použité zkratky

  • NJ – Náčelnictvo Junáka
  • VRJ – Výkonná rada Junáka
  • KD – Kmen dospělých Junáka
  • NKD – Náčelnictvo kmene dospělých
  • HSKD – Hospodářská správa Kmene dospělých

  4. Identifikace zvláštní organizační jednotky

  (3) Úplný název jednotky:

  (4) Junák – svaz skautů a skautek ČR, Hospodářská správa Kmene dospělých

  (5) Služební název: Hospodářská správa Kmene dospělých

  (6) Zkratka: HSKD

  (7) Sídlo: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

  (8) IČO:

  (9) Číslo organizační jednotky: 900.08

  (10) HSKD je zvláštní organizační jednotkou a má právní subjektivitu od svého vzniku do svého zániku.

  5. Poslání HSKD

  (11) Organizačně-právní a hospodářské zajišťování činností pro potřeby KD a NKD.

  6. Pravomoci a odpovědnosti HSKD

  (12) Zajišťovat úkoly zadané Náčelnictvem kmene dospělých.

  (13) Spravovat majetek a prostředky HSKD.

  (14) HSKD je povinna sestavovat roční plán činnosti a rozpočet, který dává na vědomí NKD a VRJ.

  (15) Předkládat NKD, NJ a VRJ výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o hospodaření.

  (16) Řídit se obecnými právními předpisy a vnitřními předpisy Junáka.

  7. Řídící orgány HSKD

  (17) Statutárním orgánem HSKD je náčelník (náčelní) Kmene dospělých; jeho zástupcem v této funkci je místonáčelní (místonáčelník) Kmene dospělých.

  (18) Řídícím orgánem je rada HSKD. Členy rady HSKD je kromě statutárního orgánu a jeho zástupce dalších 3 – 5 členů volených NKD zpravidla na tři roky. Nová volba členů musí proběhnout nejpozději do 42 měsíců.

  8. Kontrolní orgán HSKD

  (19) Revizní komise HSKD je nejméně dvoučlenná a její působnost a pravomoci se řídí Revizním řádem Junáka.

  (20) Členy revizní komise volí NKD zpravidla na tři roky. Nová volba musí proběhnout nejpozději do 42 měsíců.

  9. Podmínky vzniku a zániku členství v HSKD

  (21) Členy HSKD jsou pouze členové jejích orgánů.

  (22) Členství v HSKD je závislé na členství v jiné organizační jednotce.

  10.  Závěrečná ustanovení

  (23) Statut byl schválen Náčelnictvem Junáka dne 11. 12. 2005.

  (24) Hospodářská správa Kmene dospělých vzniká k 1. 1. 2006

  náčelní DK: Akad. mal. Michala Rocmanová

  náčelník CHK: Zdeněk Prančl

  starosta Junáka: Ing. František Šmajcl

  Byla tato stránka užitečná?
  Děkujeme!
  Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

  Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.