( Aktuální )
Platné 3. 5. 2018 – Neomezeno, Účinné od 2. 5. 2018
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Statut Medaile Antonína Benjamina Svojsíka

Medaile A. B. Svojsíka jako vyznamenání Pražského kraje A. B. Svojsíka byla zřízena v roce 2003 rozhodnutím krajské rady (dále jen PRJ) usnesením ze dne 7. 4. 2003 jako vyznamenání udělované touto organizační jednotkou. Statut M-ABS byl následně schválen usnesením PRJ ze dne 5. 5. 2003. Zřízení krajského vyznamenání vychází z Řádu o skautských vyznamenáních schváleného Náčelnictvem Junáka dne 23. 11. 2002.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.