Vyhláška k dotacím Kraje Vysočina pro rok 2023

Tato vyhláška upravuje proceduru rozdělení, čerpání, administrace a vyúčtování dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) rozdělovaných Junákem – krajem Vysočina.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.