( Aktuální )
Platné 4. 6. 2018 – Neomezeno, Účinné od 3. 6. 2018
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Statut Medalile Jiráskova kraje

Medaile „Jiráskova kraje“ (dále jen medaile), byla zřízena rozhodnutím královéhradecké KRJ 1. 1. 2017 jako výraz ocenění pro členy Junáka v Královéhradeckém kraji nebo pro členy Junáka, kteří se zasloužili o rozvoj skauting v kraji.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.