( Aktuální )
Platné 26. 2. 2022 – Neomezeno, Účinné od 14. 3. 2022

Vyhláška 1/2022 k dotacím Středočeského kraje

Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka - českého skauta, z. s., organizačně podřízených Junáku - českému skautu, Středočeskému kraji, z. s., obdržené od ústředí Junáka v rámci dotací pro junácké kraje poskytovaných dle Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2022.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.