( Aktuální )
Zveřejněno 23. 6. 2024
Michaela Čakrtová (Střízla)
TDC – asistentka
michaela.cakrtova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Tomáš Slavík (Fred)

Tipy na náborové akce pro veřejnost

Akce pro veřejnost

Ukažte návštěvníkům, jak váš oddíl funguje. Vystavte fotky z akcí, umožněte jim nahlédnout do kronik, připravte si malou přednášku o hodnotách skautingu nebo ukázku oddílové schůzky. Nechte děti, aby nově příchozí provedly po klubovně a samy vyprávěly o činnosti oddílu. Zapojit můžete i rodiče aktuálních členů, mohou například připravit drobné občerstvení nebo poskytovat reference.

Hodí se zejména pro vodácké oddíly. Vyberte si na to vhodnou vodní plochu, nejlépe rybník nebo klidný úsek řeky. Zajistěte dostatečnou bezpečnost, vesty a přilby v dětské i dospělé velikosti. Nezapomeňte ani na krátký výklad toho, jak se na lodi chovat, protože někteří účastníci mohou být na vodě poprvé. Návštěvníky můžete zkusit naučit základy manévrování a pak je nechat vyzkoušet plnění jednoduchých úkolů: projet brankami, předat si předmět z lodi na loď a podobně. Pro jistotu se hodí mít v záloze záchranářskou loď, která by zasáhla při případné kolizi. Případně i ručník a něco na převlečení pro ty, kteří by spadli do vody.

Najděte nějakou krátkou trasu v okolí, nebo si ji sami vyznačte. Můžete uspořádat společný start, rozdat účastníkům mapky s trasou a v cíli přichystat stanoviště, kde návštěvníky uvítáte, nabídnete jim drobné občerstvení a připravíte zde nějaký program pro děti. Například lanovou dráhu, dovádivé hry nebo krátkou bojovku.

S oddílem můžete vybudovat malý tábor uprostřed města – postavit stany, tee-pee, přichystat deky na sezení na zemi atd. Okolní stromy se dají využít k lanové dráze nebo na upevnění slack-line. Připravte program pro různé věkové kategorie dětí, je totiž pravděpodobné, že narazíte na rodiny s různě starými sourozenci. Nejlepší jsou akčnější, dovádivé hry, které si děti zamilují. Nezapomeňte ale na dostatečnou bezpečnost!

Někdy rodiče moc nevědí, jak děti vhodně zabavit, aby mohli trávit čas společně. Připravte jim jednoduchý program, který posílí jejich vzájemnou interakci a komunikaci. Zapojte i členy oddílu a jejich rodiče, určitě se také rádi zúčastní. Využijte kalendář a tradiční témata, která budou pro rodiče dobře čitelná, jako je masopust, čarodějnice, dětský den, halloween… , anebo si naopak vymyslete něco neobvyklého (africký den, odpoledne na vodě...).

Geocaching je hra, kdy se na základě použití GPS souřadnic hledají kešky poschovávané na veřejně přístupných místech. Souřadnice jsou buď volně přístupné, nebo je potřeba je napřed vyluštit pomocí různých šifer a kvízů. Zkuste založit vlastní kešku o vašem oddíle a umístit ji v blízkosti vaší klubovny.

Jestli na to máte časovou a prostorovou kapacitu, uspořádejte během prázdnin příměstský tábor. Můžete ho uspořádat klidně i pro rodiče s dětmi. Během týdne ukažte dětem, jak to ve vašem oddíle funguje, připravte si pro ně rozsáhlejší hru nebo spoustu rozmanitých aktivit, které skauting nabízí. A možná na pořádání takovéto akce dostanete od svého města nebo obce i dotaci.

Navažte spolupráci s dalšími zájmovými spolky ve vaší čtvrti nebo obci – s knihovnou, hasiči, sportovními kluby atd. Pokud se ve vašem okolí nějaká větší akce koná, domluvte se s pořadatelem, zda se můžete připojit. Připravte pro děti nějaký workshop – třeba šifrování nebo sportovní aktivitu.

V září běžně policisté provázejí prvňáčky i starší děti po prázdninách do školy, nebo alespoň hlídají přechody pro chodce. Domluvte se s místní policií a zapojte se také. Vezměte si na sebe šátky nebo kroje, aby bylo hned poznat, že jste skauti. Budete moci oslovit prvňáčky i rodiče, kteří je na cestě do školy doprovázejí. Dát jim vizitku, informační leták nebo je přímo pozvat na nějakou další akci vašeho oddílu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.