( Aktuální )
Zveřejněno 26. 10. 2021
Šárka Pavlásková
KÚJ – koordinátorka projektů zakládání nových oddílů
sarka.pavlaskova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Co je nový oddíl?

Právě otevíráš metodiku, která provází cestou zakládání nového oddílu. Pomůže ti se zorientovat v důležitých oblastech. Tato metodika totiž necílí pouze na nové vedení u založeného oddílu, ale i na dřívější vedoucí, kteří vedli oddíl už před delší dobou a nyní se vrací s plánem na nový oddíl. Není správné tvrdit, že žádný zakládající se bez této metodiky neobejde, ale rozhodně si v ní každý najde nějaké větší či menší střípky, které mu zatím zůstávaly skryté. Měj však na paměti, že ani tyto texty tě samy o sobě nedovedou k fungujícímu oddílu, proto nezapomínej na své okolí a lidi kolem tebe.

Oddíly je výchovnou jednotkou naší organizace Junák – český skaut, dále se sdružují pod organizační jednotky - střediska, která jsou nositeli právní subjektivity a proto nemůže existovat úplně sám. K tomu máme střediska, která na rozdíl od oddílů mají právní osobnost. Poskytují oddílům zázemí a při zakládání oddílu je tím pádem na místě celý proces řešit.

Není lehké popsat založení oddílu, neexistuje na to žádný vzorec, který vezmeš a použiješ na všechny oddíly v republice. Každý má jinou startovací pozici. Na začátku je dobré se zastavit a než se do něčeho vrhnout po hlavě, řádně o tom popřemýšlet. Hned na začátek si pojďme říci, jakými způsoby může nový oddíl vzniknout.

Vznikl na novém místě bez jakékoliv návaznosti na předešlou činnost

Založit oddíl můžeš v nejrůznějších situacích a na různých místech, zajímavá je třeba tzv. zelená louka. Nejde o volný prostor v přírodě, je to takové přirovnání právě k místům, kde žádný skautský oddíl dosud neexistuje. Jsou to zpravidla malé obce, ale může to být i nově vzniklé satelitní městečko. Takové zakládání bude opravdu od nuly. To je určitě výzva!

Vznikl z důvodů rozšíření kapacity střediska (stávající oddíly mají stop stav) nebo vznikl ve středisku rozdělením jednoho oddílu

V posledních letech nám členská základna organizace roste, je třeba rozšiřovat střediska o nové oddíly a to nejen ve velkých městech. Zájem rodičů dát holky a kluky do oddílů mnohdy převyšuje volná místa. Středisko v takové situaci založení oddílu obvykle iniciuje samo. Oddíly pak mají jisté zázemí, ale největší překážkou je často nedostatek vedoucích. Někdy může pomoci rozdělit některý fungující oddíl a navýšit tak volná místa pro zájemce. Tím vznikne pro středisko nový oddíl přímo s jistou členskou základnou.

Navazuje svojí činností na oddíl, který kdysi zanikl. (Myšleno v nedávné době cca do 5 let)

Posledním způsobem je znovuobnovení zaniklého oddílu, který v nedávné době zanikl, například z nedostatku členů nebo odchodu vedoucích. Není tím myšlen zaniklý oddíl v důsledku některého ze zákazu naší činnosti.

Jaký nový oddíl bude, se odvíjí také od výchovné kategorie, se kterou začnete pracovat. Každá má svá výchovná specifika, ať je to oddíl světlušek, vlčat, skautek nebo skautů. Každá z nich nabízí příležitost, pro začátek si zvol pouze jednu, časem můžeš oddíl rozšířit o další. Oddíl může být věkově smíšený a navíc koedukovaný – společný pro holky i kluky různého věku. Jak přesně pracovat s jednotlivými kategoriemi v této publikaci nenajdeš, ale na konci v našem rozcestníku je spousta odkazů, které ti tvé případné dotazy zodpoví a budou ti nápomocny. A to i ve všech další věcech. Pokud ti postačí stručnější přehled kroků, můžeš se podívat přímo na našeho rychlého pomocníka - checklist. V těchto textech metodiky pak najdeš další podrobnosti. Tedy vzhůru do zakládání!

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.