( Aktuální )
Zveřejněno 30. 3. 2022
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka – Mukoki

Lesní kurz (LK)

Kurzy jsou určeny pro rangers a rovery (15 – 20 let), kteří chtějí zažít nová dobrodružsví, překonat vlastní hranice, a při tom načerpat novou motivaci a rozšířit si obzory. 

Nekvalifikační lesní kurzy mohou sehrát zásadní roli ve skautském (i životním) směřování roverů a rangers jak těch, kteří se nedostanou na čekatelské a vůdcovské lesní kurzy a zkoušku pak složí na nějakém kratším kurzu, tak těch, kteří zatím žádnou kvalifikaci získávat nechtějí. Jde o příležitost k osobnímu rozvoji, ujasňování si vlastních motivací a nového porozumění skautingu.

Co se naučíš a co zažiješ?

 • Prožiješ krásný skauting v táborovém prostředí,
 • zažiješ dobrodružství a romantiku,
 • vychutnáš si netradiční fyzické aktivity,
 • navážeš nové přátelské vztahy,
 • prohloubíš si myšlenkové základy skautingu.

Konkrétní náplň si tvoří jednotlivé kurzy samy a mohou mít své specifické zaměření (např. vodní skauting, duchovní výchova aj.).

Vstupní podmínky:

 • věk minimálně 15 let před dnem zahájení LK (do 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce),
 • doporučení vůdce oddílu,
 • další podmínky podle rozhodnutí vůdce LK.

Délka kurzu:

Kurz trvá minimálně devět dní, z toho alespoň týden vcelku.

Podmínky ukončení:

 • aktivní účast na programu,
 • posouzení vůdce, do jaké míry jsi zvládl/​a náplň akce a jak jsi plnil/​a stanovené úkoly,
 • všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 18 měsíců od ukončení LK,
 • další podmínky podle rozhodnutí vůdce LK.

Kde a kdy?

Přehled aktuálně připravovaných lesních kurzů najdeš v databázi vzdělávacích akcí .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.