( Aktuální )
Zveřejněno 27. 1. 2022
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka – Mukoki

Lesní kurz (LK)

Kurzy jsou určeny pro rangers a rovery (15 – 20 let), kteří chtějí zažít nová dobrodružsví, překonat vlastní hranice, a při tom načerpat novou motivaci a rozšířit si obzory. 

Nekvalifikační lesní kurzy mohou sehrát zásadní roli ve skautském (i životním) směřování roverů a rangers jak těch, kteří se nedostanou na čekatelské a vůdcovské lesní kurzy a zkoušku pak složí na nějakém kratším kurzu, tak těch, kteří zatím žádnou kvalifikaci získávat nechtějí. Jde o příležitost k osobnímu rozvoji, ujasňování si vlastních motivací a nového porozumění skautingu.

Co se naučíš a co zažiješ?

 • Prožiješ krásný skauting v táborovém prostředí,
 • zažiješ dobrodružství a romantiku,
 • vychutnáš si netradiční fyzické aktivity,
 • navážeš nové přátelské vztahy,
 • prohloubíš si myšlenkové základy skautingu.

Konkrétní náplň si tvoří jednotlivé kurzy samy a mohou mít své specifické zaměření (např. vodní skauting, duchovní výchova aj.).

Vstupní podmínky:

 • věk minimálně 15 let před dnem zahájení LK (do 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce),
 • doporučení vůdce oddílu,
 • další podmínky podle rozhodnutí vůdce LK.

Délka kurzu:

Kurz trvá minimálně devět dní, z toho alespoň týden vcelku.

Podmínky ukončení:

 • aktivní účast na programu,
 • posouzení vůdce, do jaké míry jsi zvládl/a náplň akce a jak jsi plnil/a stanovené úkoly,
 • všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 18 měsíců od ukončení LK,
 • další podmínky podle rozhodnutí vůdce LK.

Kde a kdy?

Přehled aktuálně připravovaných lesních kurzů najdeš na ???

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.