( Aktuální )
Zveřejněno 13. 12. 2022
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Lesní kurz (LK)

Lesní kurzy jsou určeny zejména pro mladší rovery a rangers, kteří chtějí zažít nová dobrodružství, překonat vlastní hranice, a přitom načerpat novou motivaci a rozšířit si obzory. Mají výraznou zážitkovou složku, ale zabývají se i formováním osobnosti a dalším rozvojem účastníků. Nedostal si se na čekatelský kurz? Zkus ten lesní! Máš čerstvě čekatelskou zkoušku, chceš zažít něco nového a dále se posouvat, ale 18. narozeniny (a vůdcovský kurz) daleko? Zkus ten lesní!

Nekvalifikační lesní kurzy mohou sehrát zásadní roli ve skautském (i životním) směřování roverů a rangers, jak těch, kteří se nedostanou na čekatelské a vůdcovské lesní kurzy a zkoušku pak složí na nějakém kratším kurzu, tak těch, kteří zatím žádnou kvalifikaci získávat nechtějí. Jde o příležitost k osobnímu rozvoji, ujasňování si vlastních motivací a nového porozumění skautingu.

Co se naučíš a co zažiješ?

 • Prožiješ krásný skauting v táborovém prostředí,
 • Zažiješ dobrodružství a romantiku,
 • Vychutnáš si netradiční aktivity,
 • Navážeš nové přátelské vztahy,
 • Prohloubíš si své vnímání skautingu.

Konkrétní náplň si tvoří jednotlivé kurzy samy a mohou mít i své specifické zaměření.

Vstupní podmínky:

 • věk minimálně 15 let před dnem zahájení LK (do 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce),
 • doporučení vůdce oddílu,
 • další podmínky podle rozhodnutí vůdce LK.

Délka kurzu:

Kurz trvá minimálně 9 dní, z toho alespoň týden vcelku.

Podmínky ukončení:

 • aktivní účast na programu,
 • posouzení vůdce, do jaké míry jsi zvládl/​a náplň akce a jak jsi plnil/​a stanovené úkoly,
 • další podmínky podle rozhodnutí vůdce LK.

Všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 18 měsíců od ukončení LK.

Kde a kdy?

Přehled aktuálně připravovaných lesních kurzů najdeš v Databázi vzdělávacích akcí .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.