( Aktuální )
Zveřejněno 30. 3. 2022
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka – Mukoki

Lesní škola (LŠ)

Vzdělávací akce určená především roverské výchovné kategorii, jejímž cílem je podpora zájmu účastníků o setrvání v hnutí, rozvíjení osobnosti a přispívání k účastnické sebevýchově a rozšiřování obzorů.

Co se naučíš a co zažiješ?

  • Prohloubíš si vzdělání ve vybraných tématech, 
  • budeš mít prostor pro sdílení zkušeností a nápadů s ostatními, 
  • vybraná témata budeš mít možnost zkoumat opravdu do hloubky. 

Konkrétní náplň si tvoří jednotlivé školy samy a mohou mít specifické zaměření (např. záchranařina, zdravověda, ekologie, příroda, hry, rukodělky, dívčí LŠ atd.)

Vstupní podmínky:

  • složená vůdcovská zkouška, popř. jiná kvalifikace dle rozhodnutí vůdce LŠ,
  • alespoň jeden rok aktivní činovnické praxe (výjimky povoluje vůdce LŠ),
  • doporučení střediska,
  • další podmínky podle rozhodnutí vůdce LŠ.

Délka kurzu:

Lesní škola trvá nejméně 14 dnů, z toho alespoň jeden týden vcelku.

Podmínky ukončení:

  • aktivní účast na programu,
  • samostatně vypracovaný úkol,
  • další podmínky podle rozhodnutí vůdce LŠ.

Kde a kdy?

Přehled aktuálně připravovaných lesních kurzů najdeš na ????

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.