( Aktuální )
Zveřejněno 20. 10. 2022
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka – Mukoki

Lesní škola (LŠ)

Vzdělávací akce určená především roverské výchovné kategorii, jejímž cílem je podpora zájmu účastníků o setrvání v hnutí, rozvíjení osobnosti a přispívání k účastnické sebevýchově a rozšiřování obzorů.

Co se naučíš a co zažiješ?

  • Prohloubíš si vzdělání ve vybraných tématech, 
  • budeš mít prostor pro sdílení zkušeností a nápadů s ostatními, 
  • vybraná témata budeš mít možnost zkoumat opravdu do hloubky. 

Konkrétní náplň si tvoří jednotlivé školy samy a mohou mít specifické zaměření (např. záchranařina, zdravověda, ekologie, příroda, hry, rukodělky, dívčí LŠ atd.)

Vstupní podmínky:

  • složená vůdcovská zkouška, popř. jiná kvalifikace dle rozhodnutí vůdce LŠ,
  • alespoň jeden rok aktivní činovnické praxe (výjimky povoluje vůdce LŠ),
  • doporučení střediska,
  • další podmínky podle rozhodnutí vůdce LŠ.

Délka kurzu:

Lesní škola trvá nejméně 14 dnů, z toho alespoň jeden týden vcelku.

Podmínky ukončení:

  • aktivní účast na programu,
  • samostatně vypracovaný úkol,
  • další podmínky podle rozhodnutí vůdce LŠ.

Kde a kdy?

Přehled aktuálně připravovaných lesních kurzů najdeš v Databázi vzdělávacích akcí .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.