( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Globální vzdělávání ve skautingu

Anotace programu:

Program pomůže pojmenovat oblasti práce s globální výchovou v oddíle, kmeni či na kurzu, a najít možnosti, které lze rozvíjet. Cílem programu je vysvětlit, jak souvisí globální občanství s cíli skautské výchovy, a představit kompetence globálního občanství jako důležitou součást smysluplné práce v oddíle. Budou představeny užitečné materiály a pomůcky pro výchovnou činnost v duchu globálního vzdělávání: Globální kompas a Portfolio globálního vzdělávání.

Forma provedení:

prezenčně

Cílová skupina:

roveři a rangers, vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové, vzdělavatelé  - program umíme přizpůsobit i pro rádce

Předpokládaná časová dotace programu:

3 - 6 hodin

Počet účastníků programu:

8 - 24 osob (lze se domluvit individuálně)

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

3 týdny

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

flipy, fixy, další

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.