( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Hodnota přírody

Anotace programu:

Zamyšlení nad tím, co pro mě znamená hodnota přírody, jakou hodnotu pro mě má příroda a proč. Jaké jsou různé přístupy člověka k přírodě, jaká mají východiska a důsledky? Přednáška, zamyšlení nad různými texty, diskuze. Program nabízíme ve dvou variantách: Program zaměřený na samotné účastníky, cílem je, aby každý přemýšlel, jak chápe svůj vztah k přírodě, jakou hodnotu má příroda pro něj osobně. Program zaměřený metodicky, jak s tématem hodnoty přírody pracovat v oddíle.

Forma provedení:

prezenčně/všichni online

Cílová skupina:

vedoucí oddílů, zástupci vedoucích oddílů, čekatelé, účastníci čekatelských a vůdcovských kurzů

Předpokládaná časová dotace programu:

1,5 - 2 hodiny

Minimální (případně i maximální) počet účastníků programu:

8 - 20 osob

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

prostředí inspirující k zamyšlení (klidná místnost, týpí - program může být i venku), flipchart nebo tabule

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 měsíce

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.