( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Hodnota přírody

Anotace programu:

Zamyšlení nad tím, co pro mě znamená hodnota přírody, jakou hodnotu pro mě má příroda a proč. Jaké jsou různé přístupy člověka k přírodě, jaká mají východiska a důsledky? Přednáška, zamyšlení nad různými texty, diskuze. Program nabízíme ve dvou variantách: Program zaměřený na samotné účastníky, cílem je, aby každý přemýšlel, jak chápe svůj vztah k přírodě, jakou hodnotu má příroda pro něj osobně. Program zaměřený metodicky, jak s tématem hodnoty přírody pracovat v oddíle.

Forma provedení:

prezenčně/všichni online

Cílová skupina:

vedoucí oddílů, zástupci vedoucích oddílů, čekatelé, účastníci čekatelských a vůdcovských kurzů

Předpokládaná časová dotace programu:

1,5 - 2 hodiny

Minimální (případně i maximální) počet účastníků programu:

8 - 20 osob

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

prostředí inspirující k zamyšlení (klidná místnost, týpí - program může být i venku), flipchart nebo tabule

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 měsíce

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.