( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Přírodovědná vycházka do okolí

Anotace programu:

Vezmeme vás na exkurzi po okolí, kde se tváří v tvář potkáte s biodiverzitou. Cílem je rozvoj kompetencí “Poznávání přírody” a “Vnímání přírody” oblasti Příroda kolem nás. V praxi to znamená naučit se dívat kolem sebe, všímat si nápadných i drobných organismů, naučit se je hledat a v přiměřeném rozsahu také určovat. Program je dostupný ve dvou variantách: odborná exkurze zaměřená na hledání a poznávání organismů nebo metodicky zaměřená exkurze, na které se účastníci naučí vést vlastní odbornější exkurze a vycházky.

Forma provedení:

prezenčně

Cílová skupina:

vedoucí oddílů, zástupci vedoucích oddílů, čekatelé, účastníci čekatelských a vůdcovských kurzů

Předpokládaná časová dotace programu:

1,5 - 6 hodin

Počet účastníků programu:

8 - 15 osob

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 měsíce

Poznámka:

možnosti akce jsou do jisté míry limitovány místem konání a roční dobou

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.