( Aktuální )
Zveřejněno 4. 10. 2022
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Psychické bezpečí dětí v oddíle

Anotace programu:

Co vše může vést psychickému ohrožení dítěte v oddíle? Jak s tímto rizikem pracovat, jak na něj myslet a předcházet mu? Jak vytvářet v oddíle bezpečí a atmosféru, ve které je všem členům oddílu dobře? Nad tím a mnohým dalším můžeme společně přemýšlet.

Forma provedení:

prezenčně

Cílová skupina:

výchovní zpravodajové, vedoucí oddílů, oddílové rady, roveři a rangers

Předpokládaná časová dotace programu:

1 - 1,5 hodiny

Minimální (případně i maximální) počet účastníků programu:

10 - 15 osob

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

1 měsíc

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.