( Aktuální )
Zveřejněno 16. 5. 2023
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Klubovny a nábory ve skautISu

Nejen v období registrace je dobré myslet na aktualizaci údaje o klubovnách, základnách a tábořištích, aby se změny mohly projevit i na webech Mapy.cz a Mapy Google. Jde o často využívaný zdroj informací a je důležité nabídnout zájemců o naši činnost správné informace. Proč je tedy důležité udržovat ve skautISu informace o klubovnách a termínech schůzek aktuální a jak to udělat?

Informace o tom, kde má skautský oddíl klubovnu a jak ho kontaktovat, jsou dostupné hlavně na těchto třech místech:

Všude se využívají data ze skautISu. Na skaut.cz jsou dostupné ve větším rozsahu a aktualizují se každý den v noci, nečekejte tedy okamžitou změnu po provedení změn ve skautISu. Na Google mapách a na mapy.cz od Seznamu se údaje aktualizují přibližně v měsíčním cyklu. Nejdůležitější je pak období registrace nebo období konce srpna a začátku září, kdy rodiče potenciálních nováčků hledají informace o oddílech. 

Jak upravit nebo zadat nové klubovny/​základny/​tábořiště?

V naprosté většině případů půjde jen o kontrolu současných údajů. Údaje používané v mapách se ve skautISu nacházejí na třech místech:

  • Záložka "Kontakty" – tady lze zkontrolovat, editovat, zveřejnit nebo naopak skrýt telefonní číslo, e-mail a web, které jsou pro hledající rodiče klíčové. (Pokud nezveřejníte e-mail ani telefon, bude obtížnější vás kontaktovat.)
  • Záložka "Nemovitosti a základny" – je důležitá pro určení místa a správné zobrazení adresy klubovny. Oddíl zde jen vybírá užívání již existující nemovitosti. Středisko má navíc možnost přidávat i nové nemovitosti (neboť středisko klubovnu vlastní, nebo na ni má uzavřenou nájemní smlouvu). Jak postupovat je popsáno na odkazu: napoveda.skaut.cz/​skautis/​jednotka/​nemovitosti
  • Záložka "Nábory" – zde lze zadat informace o tom, pro koho oddíl je (kluci, holky, věk) a časy schůzek. Důležité je zadat, v jaké zveřejněné klubovně schůzky probíhají, jinak se údaje nemají kde na mapě zobrazit. Náborové údaje se používají jen na www.skaut.cz a skautských webech spolupracujících se skautISem (pro Google a Seznam se nepoužijí).

Upozornění: Aby se klubovna s náborovými údaji na mapách zobrazovala, je nutné ve skautISu u jejího užívání na záložce "Nemovitosti a základny" zaškrtnout, že má být klubovna zveřejněna! Bez toho se žádné údaje o klubovně a náborech nedostanou na žádný jiný web.

Jak si zkontrolovat, že je to správně?

Základní přehled všech údajů, které o sobě oddíl/​středisko zveřejňuje pro mapy a veřejný web, najdete přímo ve skautISu v záložce “Náhled veřejných údajů”. Můžete se však podívat i na skautský web pro veřejnost, kde je mapa s kontakty na oddíly, respektive klubovny. Na www.skaut.cz/​pridejte-se se změny zanesené do skautISu aktualizují každý den v noci. Pokud je vše v pořádku, objeví se odpovídající údaje (v menším rozsahu, třeba bez časů schůzek) dříve či později i na Seznamu a Googlu. Pokud se klubovna nedá najít vůbec, bude to nejspíš tím, že nejsou zadané všechny povinné údaje.

Google navíc umožňuje o klubovnách zobrazovat více informací (jako jsou fotky apod.). Pokud byste si takové údaje chtěli upravovat přímo na stránkách Google map, stačí napsat na podpora@skaut.cz, o kterou klubovnu má jít a na jaký e-mail máme poslat pozvánku ke správě.

Jaký je správný postup při udržování aktuálních kontaktů?

Pokud chcete mít co nejaktuálnější informace pro rodiče hledající aktivity pro své děti nebo třeba pro zájemce o vaše skautské ubytování, stačí jen:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.